Katalozi

Stipanic 2021

Kriticar bira 21

Linardic Letricija 21

Novoprimljeni 21

Ban 2021


Dijalog na kvadART Barković 2020

Godišnja izložba 2020

Milošević 2020

Pećanić 2020

Žensko dopisivanje

Dubravka Kanjski 2020

Ana Pavičić 2020

Barbara Cetina 2020

Ana Grubic – 2020

Novoprimljeni 2020

Melinda Kostelac – Prekozemnost 2020

De Karina 2020

K.O.Z.M.O.G.O.N.I.J.E. 2020


Godišnja 2019

Jelena Cetinja Vukelić 2019

Kritičar bira 2019

Igor Gržetić MediaCraft 2019

Novoprimljeni članovi HDLUR 2019

Ana Aleksandra Buković 2019

Andrea Staničić 2019

Godišnja izložba 2018

Domagoj Barić 2019

Pobjednici mini art 2019.

Kritičar bira 2019 Bartolić

Luisa Ritoša 2019

Zvonimir Kamenar 2019