Članstvo

PRIJEM NOVIH ČLANOVA

 HDLU Rijeka svake godine organizira primanje novih članova.  Komisija koja procjenjuje pristiglu dokumentaciju sastoji se od tri člana: Umjetničkog savjeta i dva povjesničara umjetnosti.

Potrebno je dokazati profesionalno bavljenje umjetnošću kao i određenu razinu kvalitete. Odluku komisije potvrđuje Skupština na svojoj prvoj redovnoj sjednici.

Temeljem Članka 11., Statuta HDLU Rijeka, redovitim članom Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba, a koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • da je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti (kiparstvo, slikarstvo, grafika, novi mediji)
  • da ima VII / I stupanj stručne spreme likovnog smjera s tim da Umjetnički savjet donosi odluku o prijemu u članstvo po prijedlogu Komisije za prijem u članstvo koja je izvršila uvid u dokumentaciju i deset originalnih radova koji najbolje prezentiraju njegov rad.
  • iznimno ako kandidat nema uvjete iz točke 1. i točke 2. potrebito je da ima određeni broj žiriranih likovnih izložbi i s tim da Umjetnički savjet donosi odluku o prijemu u članstvo po prijedlogu Komisije za prijem u članstvo koja je izvršila uvid u dokumentaciju i petnaest  originalnih radova koji najbolje prezentiraju njegov rad.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Kandidat upućuje zamolbu HDLU Rijeka.

Temeljem nje kada se formira Komisija za prijem u članstvo kandidat se pismenim putem poziva na žiriranje kada je sukladno Članku 13. Statuta HDLU Rijeka potrebno donijeti slijedeću dokumentaciju:

  • diplomu ili verificiranu diplomu
  • domovnicu (ako je građanin Republike Hrvatske)
  • životopis
  • dokumentaciju o umjetničkom radu (katalozi, knjige, časopisi i sl.)
  • dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.
  • zavisno od uvjeta, odnosno stručne spreme, original radove

Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.

KOTIZACIJA

Kotizacija po kandidatu iznosi 25 eura,  a plaća se prilikom prijave na žiriranje na žiro-račun društva:
IBAN: HR76 24020061100134636 kod ERSTE BANK
Kotizacija se ne vraća.

REZULTATI NATJEČAJA

Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo u sastavu od tri člana Umjetničkog savjeta i dva povjesničara umjetnosti. Članovi komisije mijenjaju se svake godine. Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati svoju odluku.

Temeljem Prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Umjetnički savjet HDLUR-a, njihovu odluku potvrđuje Skupština na svojoj prvoj redovitoj sjednici, nakon čega se pismenim putem odluka dostavlja kandidatima.

UPIS U ČLANSTVO

Primljeni članovi dužni su u roku od 30 dana u Tajništvu HDLU Rijeka potpisati pristupnicu.

POVRAT DOKUMENTACIJE

Predana dokumentacija podiže se u roku navedenom na pozivu.

 Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem, neće se razmatrati. 

STUPANJEM U HDLU STJEČE SE:

   • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom,
   • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,
   • pravo na preporuke za mirovinske dodatke (za samostalne umjetnike)
   • pravo na potvrde za dobivanje radnih prostora/ateljea
   • pravo na preporuku sukladno brojčanim kriterijima prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
   • pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLUR-a kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i na neke u inozemstvu,
   • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
   • pravo na prijavu za sudjelovanje na izložbama članova HDLUR-a
   • pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLUR.