Statut HDLURI

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka dobrovoljna je strukovna nestranačka udruga likovnih umjetnika koji žive i djeluju na području Republike Hrvatske te likovnih umjetnika koji žive i djeluju izvan područja Republike Hrvatske, a njihovo djelo pripada hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Pun naziv udruge glasi Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.
Skraćeni naziv glasi HDLU Rijeka.
Sjedište Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka je u Rijeci.

Statut Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka

Tijela Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka su:
Skupština
Predsjednik
Dopredsjednik
Upravni odbor
Umjetnički savjet
Nadzorni odbor
Časni sud