Kontakt

HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA

KORZO 28/II

Tel: 051 / 338 – 809

Tel: 051 / 332 – 494

e-mail: hdlur@ri.t-com.hr