Uručena priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka

Zahvalnica za rad i podršku u radu HDLU RijekaOve godine na Skupštini održanoj 14. ožujka 2024.g.  podijeljena  su priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka.

Zahvalnicu su dobili: Lilian Stošić i Konzervatorski odjel u Rijeci,  Svijetlana Brnabić, Snježana Skitarelić i O. š. Nikola Tesla Rijeka, Saša Žic i Prirodoslovna i grafička škola Rijeka te Tonči Samardžija

Od članova zahvalnicu za svoj rad i podršku u radu HDLU Rijeka dobili su: Carry Lee Hent, Dario Jurjević, Nina Lekić, Ivica Nikolac i Istog Žorž.

Godišnja izložba članova HDLU Rijeka

Ove godine će se Godišnja izložba članova HDLU Rijeka održati u u Galeriji Klović te u još jednoj renomiranoj riječkoj galeriji za koju trenutno dogovaramo suradnju, a okvirno od 21.12. 2023. do 18. 01.2024.

Prijavljuju se do tri rada između kojih će selekciju napraviti Umjetnički savjet HDLU Rijeka. Ovisno o potrebama prostora Umjetnički savjet se može, između odabranih radova, odlučiti za izlaganje samo jednog rada, a zavisno o konceptu same izložbe.

77. Godišnja izložba – Prijavnica

Popunjenu prijavnicu i fotografije recentnih radova slati poštom ili e-mailom: hdlur@ri.t-com.hr ili hdlu.rijeka@gmail.com   do 27. 11. 2023. (prijavljene fotografije koristit će se za potrebe kataloga).

Molimo da prijavljeni radovi nisu bili izlagani u Rijeci u 2023. godini.
Za prijavu potrebno je poslati potvrdu plaćene članarine za 2023. godinu. Članarina iznosi 40,00 eura, a može se uplatiti na žiro račun u IBAN: HR76 24020061100134636, u pozivu na broj molimo upišite Vaš OIB.
Molimo Vas da se pridržavate rokova.
HDLUR

Umjetnički savjet HDLU Rijeka predložio programe za prijave na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u 2024.g.

Na sastanku Umjetničkog savjeta, održanom 20. 07. 2023., te uz podršku Upravnog odbora od 26. 07. 2023.,   odlučeno je koji će se programi i projekti prijaviti  na natječaje za sufinanciranje Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH, Grada Rijeke i PGŽ, u 2024. godini. .

Nastavi čitati “Umjetnički savjet HDLU Rijeka predložio programe za prijave na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u 2024.g.”