Prijave programa za 2024.g.

Izvješćujemo  sve zainteresirane članove da primamo Prijave prijedloga programa za 2024. godinu te da svi mogu prijaviti svoje programe na e-mail HDLU Rijeka hdlur@ri.t-com.hr  ili na hdlu.rijeka@gmail.com   do 1. 07. 2024.

Prijave se primaju za:

    • samostalne izložbe,
    • ciklus izložbi Dijalog na kvadrat ( projekt u kojem dva člana HDLU Rijeka u goste pozivaju dvoje kolega iz drugih sredina)
    • osmišljene skupne projekte.

Prijedlozi programa trebaju biti detaljno obrazloženi s priloženom biografijom i foto dokumentacijom.

Umjetnički savjet HDLUR-a pregledati će pristigle prijedloge, a odobrene predložiti na raspisane natječaje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, PGŽ i Ministarstva kulture RH.
Pozivamo članove koji još nisi da nam pošalju materijale za web stranicu HDLU Rijeka

    • adresu vaše web stranice, ukoliko je imate kako bismo napravili poveznicu
    • informacije o vama i vašem radu, cca. pola kartice teksta i eventualno dvije do tri fotografije radova kojima se želite predstaviti.

Ujedno podsjećamo članove, ukoliko još nisu, da podmire svoju članarinu u iznosu od 40 eura za 2024. godinu. Ukoliko članarina za tekući i za protekle godine nije plaćena prijedlozi neće ići na razmatranje.

Uplatu možete izvršiti u tajništvu HDLUR-a ili na naš žiro račun:

HDLU RIJEKA, KORZO 28/II
IBAN: HR76 24020061100134636 kod ERSTE BANK
Poziv na broj – OIB platitelja

HDLU RIJEKA