Umjetnički savjet HDLU Rijeka predložio programe za prijave na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u 2024.g.

Na sastanku Umjetničkog savjeta, održanom 20. 07. 2023., te uz podršku Upravnog odbora od 26. 07. 2023.,   odlučeno je koji će se programi i projekti prijaviti  na natječaje za sufinanciranje Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH, Grada Rijeke i PGŽ, u 2024. godini. .


Realizacija navedenih programa ovisit će o rezultatima natječaja, odnosno odobrenim sredstvima. Ukoliko programi ne budu odobreni, neće se realizirati, tako da će se konačna odluka o broju i odabranim projektima znati tek po objavi rezultata natječaja.

Predložene samostalne izložbe

  1. Franković Maja i Tihana Gržetić
  2. Gracin Marko
  3. Hladnik Želimir
  4. Lacković Jadranka
  5. Mandarić Emil
  6. Oroši Ambroz iToni Belobrajdić
  7. Pavičić  Ana
  8. Šokćević Dražen
  9. Vičević Celestina
  10. Nagrađeni autor na godišnjoj izložbi HDLU Rijeka

Predložene skupne izložbe

  • Godišnja izložba
  • Izložba novih članova
  • Kritičar bira
  • Fijumanka – skupna izložbe vezana za riječku pomorsku tradiciju
  • Dijalozi na kvadrat
   Branko Kukurin i Petar Vujašević
  • Izložbe u prostoru i u suradnji sa ŠPUR-om
  • Edukativne radionice
 • Obavještavamo Vas također da će tajništvo HDLU Rijeka u mjesecu kolovozu biti zatvoreno zbog korištenja godišnjeg odmora.

Ugodno ljeto….
HDLU Rijeka