Godišnja skupština HDLU Rijeka

Temeljem odluke Upravnog odbora HDLUR-a od 16. veljače 2024. o održavanju Skupštine, a prema članku 24. Statuta HDLUR-a sazivam Godišnju skupštinu HDLU Rijeka, u dvorani  Filodrammatice ( Il kat ), Korzo 28, u četvrtak, 14. ožujka 2024. s početkom u 16,45  sati,

Dnevni red:

1. OTVARANJE SKUPŠTINE

  • utvrđivanje broja nazočnih
  • pozdravna riječ predsjednika HDLUR-a

2. IZBOR ČLANOVA ZA

  • radno predsjedništvo (4 člana)
  • zapisničar (1 član)
  • ovjerovitelj (2 člana )

3. USVAJANJE DNEVNOG REDA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE

4. PRIMANJE KANDIDATA U ČLANSTVO HDLUR-a u 2023. i u 2024. godini.

5. IZVJEŠĆE TIJELA UPRAVLJANJA O DJELOVANJU HDLUR-a IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE ( 2023 – 2024 )

   • izvješće Upravnog odbora
   • izvješće Umjetničkog savjeta
   • financijsko izvješće za 2022 i za 2023.
   • izvješće Nadzornog odbora

6. RAZNO
Predsjednik HDLUR-a: Damir Šegota, prof.