Uručena priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka

Zahvalnica za rad i podršku u radu HDLU RijekaOve godine na Skupštini održanoj 14. ožujka 2024.g.  podijeljena  su priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka.

Zahvalnicu su dobili: Lilian Stošić i Konzervatorski odjel u Rijeci,  Svijetlana Brnabić, Snježana Skitarelić i O. š. Nikola Tesla Rijeka, Saša Žic i Prirodoslovna i grafička škola Rijeka te Tonči Samardžija

Od članova zahvalnicu za svoj rad i podršku u radu HDLU Rijeka dobili su: Carry Lee Hent, Dario Jurjević, Nina Lekić, Ivica Nikolac i Istog Žorž.