Godišnja redovna izborna skupština HDLU-a Rijeka

Godišnja redovna izborna skupština HDLU-a RIJEKA održat će se u prostoru dvorane Filodrammatice, Korzo 28 /I (ispod tajništva HDLU Rijeka), u petak, 20. siječnja 2023. s početkom u 17 sati.

Za skupštinu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. OTVARANJE SKUPŠTINE

  • utvrđivanje broja nazočnih
  • pozdravna riječ predsjednika HDLUR-a

2. IZBOR ČLANOVA ZA

  • radno predsjedništvo (4 člana)
  • zapisničar ( 1 član )
  • ovjerovitelj ( 2 člana )
  • izborna komisija ( 3 člana )

3. USVAJANJE DNEVNOG REDA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE

4. PRIMANJE KANDIDATA U ČLANSTVO HDLUR-a

5. IZVJEŠĆE TIJELA UPRAVLJANJA O DJELOVANJU HDLUR-a IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE ( 2022 -2023 )

  • izvješće Upravnog odbora
  • izvješće Umjetničkog savjeta
  • financijsko izvješće za 2021.
  • izvješće Nadzornog odbora
   1. 6. RAZRJEŠNICA DOSADAŠNJIH TIJELA UPRAVLJANJA HDLUR-a

7. IZVJEŠĆE IZBORNE KOMISIJE

8. RAZNO

Molimo članove da svoje prijedloge u pisanom obliku, za izborne liste članova upravnih tijela HDLUR-a dostave do 18. 01. 2023. u tajništvo HDLUR-a.

Predsjednik HDLUR-a                                                                                                                             Damir Šegota, prof.