Natječaj za sudjelovanje na izložbi 29. slavonski biennale

Prostori percepcijeSlavonski biennale je skupna, žirirana izložba na kojoj se predstavlja suvremena vizualna umjetnost naslovljena INSTITUT NEVIDLJIVOG – prostori percepcije.
Natječaj je otvoren od objave do 31. kolovoza 2024. godine.

Organizacijski odbor Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku objavljuje Natječaj za sudjelovanje na izložbi 29. slavonski biennale, skupnu, žiriranu izložbu na kojoj se predstavlja suvremena vizualna umjetnost po izboru Ocjenjivačkog suda u sastavu: Janka Vukmir, predsjednica, Ana Knifer, Matej Knežević, Dalibor Prančević, Valentina Radoš, kustosica izložbe,
naslovljena INSTITUT NEVIDLJIVOG – prostori percepcije.

Naslovom izložbe želimo propitati i predstaviti umjetnost kao životno i sudbinsko opredjeljenje, kojem se pristupa beskompromisno, i vrlo često bez razumijevanja okoline. Unutar naslova povezujemo također dvije činjenice koje su značajno utjecale na koncepcijski pravac 29. inačice ove manifestacije: u 2024. obilježava se 100  godina od rođenja Julija Knifera  upravo  u Osijeku  te  70  godina  od  osnutka  Galerije  (danas  Muzeja)  likovnih umjetnosti. Obje obljetnice čine okosnicu izložbenog koncepta: život i rad Julija Knifera kao primjer beskompromisnoga i dalekovidnoga umjetničkog ustrajanja, dok je naglasak na muzejski jubilej prilika da se komentira uloga baštinskih i izlagačkih ustanova te njihov perpetuirajući učinak na (ne)shvaćanje (suvremene) umjetnosti. Kao kustosi postavljamo si pitanje kako postaviti izložbu čija je tema nevidljivo, i najčešće neshvaćeno, umjetničko htijenje, u Muzeju koji kao bastion kulture u svojoj jubilarnoj godini i sam postaje nevidljiv, tj. zatvoren zbog rekonstrukcije fizičkoga izložbenog prostora? U izložbi Institut nevidljivog – prostori percepcije postavljamo također pitanje umjetnicima o istinskoj prirodi njihova rada – kako činiti vidljivim ono što je nevidljivo, neopipljivo, nedodirljivo… Odgovorima koje nam umjetnici ponude želimo potvrditi ideju umjetničke autonomije često nevidljivih obrisa, ali zato vječnog trajanja, o umjetnosti kao društvenoj i osobnoj potrebi koja nam je povjerena na čuvanje, vrednovanje i na tumačenje.

Valentina Radoš

U naravi je umjetničkog djela da sugerira razlikovnost od stvarnosti. Likovno djelo može od vidljive stvarnosti napraviti nematerijalnu, imaginativnu sliku ili može, kao što u svojim Dnevnicima piše Julije Knifer, krenuti i obrnutim putem: Taj posao kojeg radim apsurdan je po svemu. I baš iz tog razloga moram taj apsurd pretvoriti u izvjesnu realnost. [1. 1. 1985., 21:20] On, dakle, realizacijom svojih djela materijalizira apsurd. I gdje onda tražimo nevidljivost? Tražimo ju u radu, u percepciji,  u procesu, u onom prostoru koji je liminalan, graničan, koji je intersticij između stvarnosti i (ne)objekta, u prostoru transformacije, u prostoru inicijacije, u prostoru slobode. U procijepu, u kojem možda ima najmanje mjesta, ali najviše značenja.
Slično je i s medijem izložbe i simbolikom institucije muzeja. Činjenica da je nekom dana mogućnost da napravi izložbu važnija je od onog što će biti pokazano., piše Goran Trbuljak 1973. godine, upozoravajući na postupak afirmacije umjetničkog djela a da njegova vidljivost, ili pojavnost, pri tome ne igra ulogu, čineći od te konstatacije vlastito djelo.

U oba je slučaja nevidljivost zapravo usmjeravanje na suptilnost uviđanja, na opažanje, na razmišljanje i djelovanje. Tankoćutnost poetike gotovo da je jedina koja se može suprotstaviti brutalnosti stvarnosti. U Slavoniji, koja doslovno blijedi u svojoj fizičkoj pojavnosti, i Osijeku, koji je povećanim koracima krenuo u razvoj, upravo bi u onome što se još i ne vidi sasvim jasno kao disbalans u svakodnevici trebalo tražiti uzajamnu solidarnost političnosti i poetičnosti; a umjetnici su na tom području često najbolji istraživači.

Janka Vukmir

NATJEČAJ I SADRŽAJ PRIJAVE ZA 29. SLAVONSKI BIENNALE

 Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati:

  • osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu;
  • profesionalni životopis;
  • potpunu dokumentaciju o prijavljenom radu s tehničkim podacima o postavu i izradi rada (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto/a izlaganja)
  • fotografiju visoke rezolucije sa navedenim imenom fotografa ili nacrt rada, a u slučaju izvedbenog rada potreban je i detaljan sinopsis;
  • izjavu (artist’s statement) umjetnika o vlastitom umjetničkom radu
  • potpisana suglasnost za korištenje osobnih podatka (potražiti na mlu.hr)

Jedan autor / autorica može na natječaj prijaviti jedan rad. Svi prijavljeni radovi moraju biti spremni za izlaganje. Natječaj je međunarodan.

Za natječaj se mogu prijaviti isključivo radovi nastali nakon 1. srpnja 2022. godine. Natječaj je otvoren od objave do 31. kolovoza 2024. godine. Izložba će se održavati u nekoliko izložbenih prostora u Osijeku (dok je Muzeju likovnih umjetnosti zatvoren radi rekonstrukcije) od studenoga 2024. do veljače 2025. godine.

Radovi se obavezno prijavljuju u digitalnom obliku. Ocjenjivački sud može zatražiti dodatne informacije ili razgledavanje rada uživo. Uz radove koji su izabrani kroz natječajni postupak, na izložbi mogu sudjelovati i pozvani autori / autorice.

Podatci iz prijave na natječaj bit će korišteni za potrebe kataloga, te će se umjetničke izjave u skraćenom obliku koristiti u postavu izložbe. Umjetnici/ce Muzeju ustupaju pravo na korištenje i reproduciranje predanih materijala u svrhu promidžbe Slavonskog biennala u svim medijima, kao i radi objave u katalogu, pozivnici, plakatu, te na web i Facebook stranicama Muzeja za vrijeme trajanja izložbe. Prijavom na natječaj autor ujedno daje i suglasnost da rad koji je prihvaćen za izlaganje ostane u Muzeju tijekom cijelog trajanja izložbe.

Radovi izloženi na Slavonskom biennalu bit će vraćeni na isti način na koji su pristigli, odnosno radove koji su dostavljeni osobno, autori će osobno i preuzimati, a radovi pristigli poštom bit će tako i vraćeni, osim ukoliko se autori i Muzej drugačije ne dogovore.

U slučaju vraćanja radova poštom, poštanske troškove snosi Muzej.

Prijave, sa svim traženim sadržajima, na natječaj se šalju na e-mail adresu izložbe: biennale@mlu.hr

Kontakt telefoni:

031 – 251 280
031 – 251 284
091 – 522 14 16 (kustosica izložbe)

Smatra se da je prijava pristigla u roku ako je poslana na e-mail adresu izložbe zaključno do 24.00 sata zadnjeg dana roka za slanje prijave.

Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, ocjenjivački sud neće uzeti u razmatranje.
Molimo da ostale informacije te Pravila za održavanje izložbene manifestacije Slavonski biennale potražite na www.mlu.hr ili nas pratite na https://www.facebook.com/Slavonski-  biennale-112136927237519
Autor vizualnog identiteta 29. slavonskoga biennalea: Igor Kuduz