Uručena priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka

Zahvalnica za rad i podršku u radu HDLU RijekaOve godine na Skupštini održanoj 14. ožujka 2024.g.  podijeljena  su priznanja za suradnju i podršku u radu Udruge te promicanju likovne umjetnosti članova HDLU Rijeka.

Zahvalnicu su dobili: Lilian Stošić i Konzervatorski odjel u Rijeci,  Svijetlana Brnabić, Snježana Skitarelić i O. š. Nikola Tesla Rijeka, Saša Žic i Prirodoslovna i grafička škola Rijeka te Tonči Samardžija

Od članova zahvalnicu za svoj rad i podršku u radu HDLU Rijeka dobili su: Carry Lee Hent, Dario Jurjević, Nina Lekić, Ivica Nikolac i Istog Žorž.

Umjetnički savjet HDLU Rijeka predložio programe za prijave na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u 2024.g.

Na sastanku Umjetničkog savjeta, održanom 20. 07. 2023., te uz podršku Upravnog odbora od 26. 07. 2023.,   odlučeno je koji će se programi i projekti prijaviti  na natječaje za sufinanciranje Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH, Grada Rijeke i PGŽ, u 2024. godini. .

Nastavi čitati “Umjetnički savjet HDLU Rijeka predložio programe za prijave na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u 2024.g.”