Poziv za prijavu za sudjelovanje Ceramica Multiplex 2023 „Pjesma, ples, priča – i to je barok!“

KerameikonTematska, međunarodna, žirirana izložba suvremene keramike u sklopu 53. „Varaždinskih baroknih večeri“.

Vrijeme održavanja izložbe: 23.9.- 24.11. 2023.
Rok za prijavu : 22. kolovoz 2023. (UTORAK), do 23.59h
Mjesto održavanja: KERAMEIKON-ova Galerija K10, Varaždin, Kukuljevićeva 10
Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout

Koordinacija i asistencija: Željka Bračko, Sanja Brezovec, Smiljana Brezovec Meštrić
Organizator izložbe: KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje
Partner izložbe: Festival „Varaždinske barokne večeri“ /22.9. – 4.10.2023.
Otvorenje izložbe: subota, 23.9.2023.u 18h

Koncepcija izložbe:
Ono što je barok, kao globalno univerzalan stil, ostavio svima nama u nasljeđe (pored ogromnih kulturnih vrijednosti razasutih po cijelom svijetu) drukčiji je pogled na svijet i drukčiji način doživljavanja svijeta oko sebe te novi način osjećaja vremena i prostora. Konstanta koja je na jedan protuslovan način bila trajna u svim aspektima barokne kulture bila je – stalna promjena. A ona je podrazumijevala i stalne metamorfoze. Promjenjivost je značila i fleksibilnost i prilagodljivost, ali i vitalnost, što se sve u umjetnosti združilo u jednu „vrtložnost“, koja je poput kohezijskih silnica spajala i prožimala različite umjetničke discipline – arhitekturu, skulpturu, slikarstvo, književnost, ples, glazbu…na taj način sinergijski djelujući snagom svog umjetničkog zajedništva. Tako još u baroku gradeći interdisciplinarnu poveznicu s budućnošću – i s današnjom suvremenošću .

Izložba „Pjesma, ples, priča – i to je barok“ želi na kreativan, komunikativan, suvremen i opipljivo-neposredan način osvijestiti nasljeđe i duh baroka u pjesmi, plesu i priči, koji su se akomodirali, prilagodili i „provukli“ kroz prostor i vrijeme do danas,  postajući dio naše svakodnevice, ali i naše osobne povijesti. Nasljeđe i duh jednog vremena za koje smo možda i zaboravili da su nastali u doba baroka, a koji su se u mnogim vidovima kroz vrijeme očuvali te prilikama prilagodili, da bi ih mi danas prihvaćali kao svoj genius loci. Umjetnicima je zato ovim projektom ponuđeno da istraže to nasljeđe i otkriju prošlost u sadašnjosti. Da je otkriju (kao cjelinu, element, ili trag) u pjesmama koje i danas čitamo, u napjevima koje i danas pjevamo, u plesnim koracima koje i danas plešemo, u pričama koje još uvijek prepričavamo, u legendama o junacima koje i danas slavimo, u glazbenim partiturama koje i danas sviramo.
Višnja Slavica Gabout, prof. povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Uvjeti za prijavu:

  • pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine do 2022. i za 2023. godinu te počasni članovi
  • prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovnih udruga, sukladno statutu Kerameikona
  • prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali 2023. g.
  • radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikon-a, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikon-a.
  • autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikon-a ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe
  • na izložbi mogu, kao gosti izložbe, izlagati i autori na poseban poziv Umjetničkog savjeta KERAMEIKON-a i njihovi radovi neće prolaziti postupak žiriranja
  • svi prijavljeni radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ukoliko autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice.
  • svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
  • uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made i instalaciju
  • radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima
  • izložba će biti popraćena adekvatnim stručnim katalogom, e-pozivnicom i plakatom, a uz nju će biti snimljen i video-film (suradnja: Foto-agencija Sjever), koji će se reproducirati na Youtube kanalu, društvenim mrežama i aplikacijama, pa autori koji sudjeluju uplaćuju donacije:
   • redovni članovi Kerameikon-a: 15 EUR
   • umirovljenici: 10 EUR
   • počasni članovi Kerameikon-a: ne plaćaju
   • svi ostali: 25 EUR
  • donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja: donacija za izložbu PJESMA, PLES, PRIČA – I TO JE BAROK, 2023.
  • donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju

Način prijave:

 Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:

 1. Ispuniti Prijavnicu (u prilogu) i poslati je na e-adrese: slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com
 2. Na iste e-adrese (slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju. Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). – Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „za izložbu PJESMA, PLES, PRIČA–I TO JE BAROK,2023.“.

O rezultatima žiriranja svi autori bit će pismeno obaviješteni  najkasnije do 25.8.2022.

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.
KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe).
Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju na svoj trošak nekom od odabranih paketnih distribucija. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.

Za KERAMEIKON – HKU:
Željka Bračko, predsjednica

Prilog:
Prijavnica za sudjelovanje Ceramica Multiplex 2023 „Pjesma, ples, priča – i to je barok!“