Prijavite izložbeni ili edukativni program u Galeriji i spomen sobi Janka Polić Kamova

Dugogodišnja suradnja škole i HDLUR-a dovela je do osmišljavanja programa koji se temelji na edukaciji i prezentaciji umjetnika u uređenim galerijskim prostorima škole. Koncepcija se bazira na upoznavanju učenika i umjetnika koji bi prezentirali svoje radove. Za prijavu je potrebno dostaviti kratak opis projekta i fotografije radova (sam prostor je manjih dimenzija pa sukladno tome ograničen je i broj radova) , te kratku biografiju autora. Rok za prijavu je do 21. 03. 2024. Izložba će se realizirati u svibnju 2024.

Cilj nam je između ostalog približiti učenicima galerijske prostore i uputiti ih u profesiju koju su odabrali. Kroz ovaj program cilj nam je potaknuti vidljivost i prepoznavanje hrvatskih umjetnika, kvalitetnih stvaraoca koji su nam dostupni, a koji nisu zastupljeni u obrazovnim programima. Izložbu bi pratio vrlo jednostavan katalog koji bi dokumentirao ostvareni projekt
Sam prostor školske galeriji zanimljiv je i razveden, prošle godine u prostoru su se prezentirala dva autora: Dario Jurjević i Dragan Karlo Došen.
Autore koji bi izlagali na izložbi odabrati će Umjetnički savjet, u suradnji sa ŠPUR-om temeljem prijava.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka i Škola primijenjenih umjetnosti Rijeka

Galerija i spomen soba Janka Polić Kamova