Godišnja skupština HDLU Rijeka

Temeljem odluke Upravnog odbora HDLUR-a od 6. studenoga 2019. o održavanju Skupštine, a prema članku 24. Statuta HDLUR-a sazivam

GODIŠNJU SKUPŠTINU HDLU RIJEKA

U dvorani Filodrammatice ( I kat ), Korzo 28
u četvrtak, 16. prosinca 2021. s početkom u 17,00 sati

Predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. OTVARANJE SKUPŠTINE
  – utvrđivanje broja nazočnih
  – pozdravna riječ predsjednika HDLUR-a
 2. IZBOR ČLANOVA ZA
  – radno predsjedništvo (4 člana)
  – zapisničar ( 1 član )
  – ovjerovitelj ( 2 člana )
 3. USVAJANJE DNEVNOG REDA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE
 4. PRIMANJE KANDIDATA U ČLANSTVO HDLUR-a
 5. IZVJEŠĆE TIJELA UPRAVLJANJA O DJELOVANJU HDLUR-a
  IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE ( veljača 2021 – prosinac 2021 )
  – izvješće Upravnog odbora
  – izvješće Umjetničkog savjeta
  – financijsko izvješće za 2020.
  – izvješće Nadzornog odbora
 6. RAZNO

Predsjednik HDLUR-a:
Damir Šegota, prof.