Nagrade 77. Godišnje izložbe HDLU Rijeka

Nina Lekić V8
Nina Lekić V8

Na 77.  godišnjoj izložbi članova HDLU Rijeka na kojoj sudjeluju 64 umjetnika dodijeljene su dvije nagrade, kao i pohvale za rad.

Žiri za dodjelu nagrada HDLU Rijeka: Damir Šegota, predsjednik Upravnog odbora HDLUR-a, Silvija Đolonga, predsjednica Umjetničkog savjeta HDLUR-a i Barbare Cetina nagrađena autorica na prošlogodišnjoj izložbi HDLU Rijeka dodijelio je Godišnju nagradu HDLU Rijeka za najbolji rad na izložbi Nini Lekić i Celestini Vičević. Pohvalu za rad dobili su: Borislav Božić i Silvana Konjevoda.

Godišnja nagrada HDLU Rijeka uključuje samostalnu izložbu autorice u Galeriji Juraj Klović u 2024. godini.

77. godišnja izložba HDLU Rijeka, u Galeriji Juraj Klović, Verdijeva 19b, Rijeka, u Galeriji Garbas, Užarska ulica 26, Rijeka ostaje otvorena do 18. siječnja 2024.

SUDJELUJU:

Barbara Argentin Štiglić, Miranda Bačić, Ivan Balažević, Dragutin Barac, Fanita Barčot Nikolac, Luciano Bibulić, Vedran Bišić, Borislav Božić, Jelena Cetinja Vukelić, Lea Čeč, Kristina Čehulić, Dragan Karlo Došen, Dražen Filipović Pegla, Gordana Grubišić, Mirta Grandić, Ana Grubić, Edi Gustin, Carry Lee Hent, Želimir Hladnik, Jadranka Hodanić, Ana Hrćan Šojat, Egon Hreljanović, Saša Jantolek, Dario Jurjević, Dubravka Kanjski, Kristina Kinkela Valčić, Amina Konate Vizintin, Silvana Konjevoda, Željko Kranjčević Winter, Monika Kukičević, Morena Kvaternik, Nina Lekić, Omar Lović, Mirjana Marušić Gorska, Tatjana Masterl, Eda Mihovilić, Miomir Milošević, Ivica Nikolac, Ambroz Oroši, Bruno Paladin, Tea Paškov Vukojević, Želimir Pavić, Tanja Pećanić, Nenad Petronio, Zvonimir Pliskovac, Georgette Yvette Ponté, Luisa Ritoša, Boris Roce, Vedran Ružić, Sunčana Simichen, Mirna Sišul, Yasna Skorup Krneta, Melita Sorola Staničić, Darija Stipanić, Miljenko Šegulja, Miljenka Šepić, Alen Šimoković, Boris Toman, Aleksandar Tomulić, Silvestar Ulrich, Celestina Vičević, Marijana Vargić Petričušić, Nevena Živić, Istog Duško Žorž