Mišljenje HDLU Rijeka o uklanjanju skulptura Ljube de Karine akad. kipara

Kameni obluci, Opatija 20026.
Mnogima je poznata skulptura Kameni obluci koja je nakon samostalne izložba 2006. u izložbenom prostoru Juraj Šporer, na zahtjev Vijeća Grada Opatije, otkupljena i postavljena ispred samog prostora. Nedavno je skulptura premještena jer se za potrebe opatijskog adventa prostor iskoristio za drugu namjenu. Pri postavljanju skulpture, javnog rada u prostoru potrebno je ishodovati određene dozvole, te u skladu sa strukom i samim autorom dobro osmisliti sam postav.  Ovakav primjer devastacije umjetničkog djela nije rijedak i on predstavlja odraz nepoštivanja umjetnosti, a sukladno time i samog autora. Nestručno premještanje ili pomicanje rada može uzrokovati njegova oštećenja. Kao strukovna udruga smatramo da bi se u takvim i sličnim slučajevima moralo kontaktirati samog autor ili za to zaduženu stručna služba s kojima bi se dogovorili eventualne, adekvatne izmjene. Svaki postavljani javni rad dio je našeg zajedničkog prostora te je naša zadaća čuvati ga i štiti kao kulturno dobro.

Ljubo De Karina istaknuti je hrvatski kipar, dugogodišnji član HDLU Rijeka. Njegove monumentalne skulpture nalaze se na mnogim javnim prostorima diljem Hrvatske i u inozemstvu, između ostalog autor je brončanih vratnica Katedrale sv. Vida u Rijeci, groba proglašenog kardinala pok. dr. msgr. Josipa Uhača u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču i groba pok. dr. msgr. Antona Benvina, rektora Zavoda sv. Jeronima u Rimu na groblju u Valunu. Bio je umjetnički voditelj BGS – Baščanske glagoljske staze u sklopu koje je izradio tri monumentalna glagoljska slova “A”, “L”, “B” i podni reljef – ružu vjetrova sa slovom “omega”.  Izradio je 20 skulptura Eko-staze Tramuntana I , Beli, Cres.

 

 

Ljubo De Karina istaknuti je hrvatski kipar, dugogodišnji član HDLU Rijeka. Njegove monumentalne skulpture nalaze se na mnogim javnim prostorima diljem Hrvatske i u inozemstvu, između ostalog autor je brončanih vratnica Katedrale sv. Vida u Rijeci, groba proglašenog kardinala pok. dr. msgr. Josipa Uhača u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču i groba pok. dr. msgr. Antona Benvina, rektora Zavoda sv. Jeronima u Rimu na groblju u Valunu. Bio je umjetnički voditelj BGS – Baščanske glagoljske staze u sklopu koje je izradio tri monumentalna glagoljska slova “A”, “L”, “B” i podni reljef – ružu vjetrova sa slovom “omega”.  Izradio je 20 skulptura Eko-staze Tramuntana I , Beli, Cres.