Žuto – kolektivni selektirani tematski likovni projekt HDLU-a Istre

On_beeing_yellow - Ivica NikolacHDLU Istre raspisuje natječaj za sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu „Boje: Žuto“

Na natječaj se mogu javiti zainteresirani autori iz Hrvatske.
Način prijave:
Prijavu (popunjen formular prijavnice, fotografije i opis radova) autori šalju do 10. 6. 2023. na e-adresu HDLU-a Istre istrehdlui2020@gmail.com i na e-adresu kustosa projekta eugen.borkovsky@gmail.com


Kustos će izvršiti odabir pristiglih radova do 12. 6. 2023., kada će autori biti obaviješteni o rezultatima (kustos nije dužan obrazložiti odabir radova)
Autori radove dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 do 23. 6. 2023.  Izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 30. 6. 2023., a zatvorena 19. 7. 2023.

Prijavnica za sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu HDLU-a Istre „ŽUTO“

Napomena:

  • autori mogu podastrijeti na selekciju 1 rad, ukoliko nije riječ o diptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu
  •  max. veličina rada 150 x 150 cm
  • fotografije radova šalju se u JPG formatu, manje rezolucije
  • fotografije je potrebno imenovati (prezime, ime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina produkcije)
  • radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, paspartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada

VAŽNA NAPOMENA: Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povrata radova.
Za sudjelovanje u projektu predviđena je kotizacija koja se uplaćuje nakon odabira radova za izložbu:

  • za članove HDLU-a Istre 6,50 €
  • za ostale 13 €

Prijavnica za sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu HDLU-a Istre „ŽUTO“

Ciklus: OSNOVNE BOJE: PLAVO, CRVENO, ŽUTO
slijed tri kolektivna selektirana tematska likovna projekta
treći projekt:
ŽUTO
…Žuta štampa, Žuto sunce, Žuti karton, Žuti pijesak, Žuta kao znak ljubomore, Žumanjak, Žuta aura, Žuto zlato, Žuti maslačak, Žuti narcis, Žuti šafran, Jaglac, Žuti neven, Cvijet, stolisnika, Suncokret, Kukuruz, Žuta banana, Kurkuma, Šafran, Žuta riža, Žuti limun, Žuta minuta, Žuto more, Žuta rasa, Žuta osa…

  • Žuta boja je spada u vidljivi dio spektra
  • Ona je osnovna komplementarna boja. Uz crvenu i plavu čini osnovne boje
  • Bojama se često opisuje raspoloženje
  • Žuta je svijetla boja koja privlači svjetlost, bujnost i svježinu.
  • Žuta boja ima različito značenje ovisno o zapadnim ili istočnjačkim kulturama
  • U zapadnjačkom kulturnom krugu žuta se povezuje sa sunčevom svjetlošću, srećom, optimizmom, toplinom…
  • Žuta boja se poistovjećuje s pozitivnim pogledom na život
  • Neka značenja žute boje su: um, pamet, razum, obazrivost, bistrina, inteligencija, radost, organizacija, proljeće, vitalnost, vedrina, bujnost, svježina, veselost, mudrost…
  • Žuta označava raskoš
  • Koristi se i u heraldici i veksilologiji
  • Negativna značenja su oprez, lijenost, kukavičluk, cinizam…
  • Žuta je simbol je energije
  • Žuta je boja židovstva ali i države / organizacije Vatikan
  • Velike je vidljivosti i upotrebljava se npr. u prometu žuta spada u aktivne boje i ljudima daju dodatnu energiju
  • Žuta je najsvjetlija, najprozirnija, u čistom obliku najsjajnija od svih boja
  • Žuta je najlakše vidljiva boja jer je najbliža vidljivom svjetlu
  • Energija žute boje povezana je s razvojem „višeg uma“
  • Žuta boja jača živčani sustav i potiče intelektualne procese
  • Žuta je inspirativna boja koja budi pozitivne emocije
  • U Njemačkoj žuta boja označava zavist
  • Žutu boju se povezuje s umom, lijevom stranom mozga koja organizira informacije
  • U Kini žuta boja označuje pojam carstva a povezana je s elementom zemlje
  • U Aziji žuto se povezuje sa atribucijama moći
  • U feng shuiju se smatra da žuta označava dobrodošlicu i označuje sreću i blagostanje
  • Na duhovnom planu, utjelovljena je u čakri solarnog pleksusa, sjedištu moći i volje

Općenito o bojama:
Boja je karakteristika koju pripisujemo površinama oblika ili prostora oko nas. Boja je doživljaj osjetila za vid. Osjetilni doživljaj boje nastaje kada svijetlost određenog spektra pobudi receptore na mrežnici organa za vid, oka. Spektar boja možemo vidjeti ako snop bijele svjetlosti usmjerimo kroz trostranu kristalnu prizmu, čime dolazi do njena rasapa. Dugine boje obuhvaćaju spektar šest boja. Vidljiva karakteristika boje u prirodi, na predmetima, objektima, teksturama ili svjetlosnim izvorima, ovisi o njihovim svojstvima apsorpcije, refleksije ili emisije svjetlosnog spektra. U vidnom spektru, koji ljudsko oko može raspoznati, dolaze: crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta.
Tople boje se čine bližima, a hladne daljima, iako su na istoj udaljenosti od oka.
Optika je područje fizike koje proučava svojstva svjetlosti i međudjelovanja s materijom. Optika se može shvatiti kao područje elektromagnetizma. Pojave u optici ovise o kvantnoj prirodi svjetlosti što optiku povezuje s kvantnom mehanikom. Tradicionalna podjela boja u umjetnosti je na osnovne i složene.
Tri osnovne boje su: crvena, žuta i plava. Sve se boje mogu dobiti miješanjem tri boje, koje nazivamo osnovne, primarne ili boje prvog reda. To su: crvena, žuta, plava nijansa je svaka promjena u boji: kromatska, tonska ili intenzitetna
Na crnoj podlozi najprije zapažamo žutu.  Boje predstavljaju svojevrsnu neverbalnu komunikaciju. Možemo ih dijeliti i na pasivne, aktivne i neutralne. Svaka boja ima određeno psihološko djelovanje, izazivaju razne osjećaje.
Boje oduvijek imaju i veliku simboličku vrijednost koja se mijenja ovisno u kakvom se okružju koristi.
Boje imaju simboliku i značenja. Ponekad izazivaju određene fizičke reakcije., itd.
Za temu, okosnicu ovog projekta, Izabrana je ŽUTA, kao jedna od tri osnovne boje. U ovo ekonomski – političko mračno vrijeme, tema ŽUTO mogla bi unijeti tračak vedrine…Ovdje su navedene neke od mogućih polaznica za tematiziranje ŽUTE boje. Od autora se očekuju radovi u likovnom ili ne-likovnim materijalima i sredstvima koji problematiziraju temu. Radovi podliježu selekciji. Osmišljeni radovi s višeslojnom porukom imat će prednost pri odabiru. Ovisno o prispjelim i izabranim radovima iskristalizirat će se projekt. Od selektiranih radova sačinit će se izložba koja će biti predstavljena u Galeriji HDLU-a Istre u
Puli. Kao i kod dosadašnjih tematskih projekata, nadamo se inspirativnom radu i kreativnim rezultatima!
Kustos projekta Eugen Borkovsky