„Colore e movimento“ – Boja i pokret Željka Jerneića u izložbenom prostoru Doubletree by Hilton u Trstu

Svjetla u pokretuColore e movimento“ (Boja i pokret) autora Željka Jerneića bit će otvorena u izložbenom prostoru Doubletree by Hilton u Trstu, u subotu 8. lipnja, u 12.30 sati.
Izložbu organizira „Le vie delle foto“, a kustosica izložbe je Linda Simeone. Pokrovitelj izložbe je Zajednica Talijana Rijeka.

Željko Jerneić_Colore e movimento

Izložba fotografija Željka Jerneića predstavlja fascinantno putovanje pokretom i svjetlom, pokazujući jedinstvenu sposobnost fotografa da prolazne trenutke pretvori u trajne slike iznimne ljepote i emotivnog intenziteta. Kroz vješto korištenje dugih ekspozicija, Jerneić stvara djela koja istražuju fluidnost vremena i prostora, hvatajući dinamiku tijela u pokretu, živopisna svjetla grada i kulturne manifestacije pune života.

Važan fokus ide na plesne fotografije; u njima se plesači pojavljuju poput poteza kistom koji se stapaju u živu sliku, a svaki nijansirani pokret pretvoren je u svjetleći trag koji priča priče o strasti, umjetnosti i predanosti. Ove slike ne samo da hvataju bit izvedbe, već također slave poeziju ljudskog tijela u pokretu.

Paralelno, Jerneićeve urbane slike nude alternativni pogled na grad, gdje se noćna svjetla pretvaraju u zamagljene svjetleće kugle ili smjele putanje koje prolaze kroz tamu, simbolizirajući neprestani ritam urbanog života.

Ova izložba nije samo trijumf fotografske tehnike, već i oda ljepoti prolaznog i sposobnosti umjetnosti da zaustavi vrijeme. Jerneićevi radovi pozivaju gledatelje na promišljanje o prolaznosti trenutaka i vizualnoj snazi ​​ljudske mašte, ostavljajući trajan dojam koji potiče kako intelekt, tako i estetsku osjetljivost. Ovom se izložbom Željko Jerneić potvrđuje ne samo kao vješt fotograf, već i kao istinski likovni umjetnik, sposoban transformirati obično u nesvakidašnje.
Linda Simeone
Kustos, direktor Le vie Delle Foto

Izvorni tekst:
La mostra fotografica di Željko Jerneić rappresenta un viaggio affascinante attraverso il movimento e la luce, mostrando l’abilità unica del fotografo di trasformare istanti fugaci in immagini permanenti di straordinaria bellezza e intensità emotiva. Attraverso l’uso sapiente di lunghe esposizioni, Jerneic crea opere che esplorano la fluidità del tempo e lo spazio, catturando la dinamica dei corpi in movimento, le luci vibranti della città e le manifestazioni culturali piene di vita.

Un focus importante va sulle fotografie di danza; in esse, i ballerini appaiono come pennellate di colore che si fondono in un dipinto vivente, ogni movimento sfumato si trasforma in una traccia luminosa che racconta storie di passione, arte e dedizione. Queste immagini non solo catturano l’essenza della performance ma celebrano anche la poesia del corpo umano in movimento.

Parallelamente, le immagini urbane di Jerneić offrono uno sguardo alternativo sulla città, dove le luci notturne si trasformano in globi luminosi sfocati o in traiettorie ardite che attraversano il buio, simboleggiando il ritmo incessante della vita urbana.

Questa mostra non è solo un trionfo della tecnica fotografica, ma anche un’ode alla bellezza dell’effimero e alla capacità dell’arte di fermare il tempo. Le opere di Jerneić invitano gli spettatori a una riflessione sulla transitorietà dei momenti e sulla potenza visiva dell’immaginazione umana, lasciando un’impressione duratura che stimola tanto l’intelletto quanto la sensibilità estetica. Con questa esibizione, Željko Jerneic si conferma non solo come un abile fotografo, ma come un vero artista del visuale, capace di trasformare il comune in straordinario.

Linda Simeone
Curatrice, Direttrice Le vie Delle Foto