77. godišnja izložba HDLU Rijeka

Otvorenje izložbe je u četvrtak, 21. prosinca 2023. u 19 sati
u Galeriji Juraj Klović, Verdijeva 19b, Rijeka.
Nakon svečanog otvorenja odlazimo u Galeriju Garbas
Užarska ulica 26, Rijeka

Izložba ostaje otvorena do 18. siječnja 2024.

Katalog 77. godišnje izložbe HDLU Rijeka

SUDJELUJU:
Barbara Argentin Štiglić, Miranda Bačić, Ivan Balažević, Dragutin Barac, Fanita Barčot Nikolac, Luciano Bibulić, Vedran Bišić, Borislav Božić, Jelena Cetinja Vukelić, Lea Čeč, Kristina Čehulić, Dragan Karlo Došen,
Dražen Filipović Pegla, Gordana Grubišić, Mirta Grandić, Ana Grubić, Edi Gustin, Carry Lee Hent, Želimir Hladnik, Jadranka Hodanić, Ana Hrćan Šojat, Egon Hreljanović, Saša Jantolek, Dario Jurjević, Dubravka
Kanjski, Kristina Kinkela Valčić, Amina Konate Vizintin, Silvana Konjevoda, Željko Kranjčević Winter, Monika Kukičević, Morena Kvaternik, Nina Lekić, Omar Lović, Mirjana Marušić Gorska, Tatjana Masterl, Eda
Mihovilić, Miomir Milošević, Ivica Nikolac, Ambroz Oroši, Bruno Paladin, Tea Paškov Vukojević, Želimir Pavić, Tanja Pećanić, Nenad Petronio, Zvonimir Pliskovac, Georgette Yvette Ponté, Luisa Ritoša, Boris Roce,
Vedran Ružić, Sunčana Simichen, Mirna Sišul, Yasna Skorup Krneta, Melita Sorola Staničić, Darija Stipanić, Miljenko Šegulja, Miljenka Šepić, Alen Šimoković, Boris Toman, Aleksandar Tomulić, Silvestar Ulrich,
Celestina Vičević, Marijana Vargić Petričušić, Nevena Živić, Istog Duško Žorž.