HDLU Istre raspisuje natječaj za tematski projekt pod nazivom “Crveno”

Na natječaj se mogu javiti zainteresirani autori iz Hrvatske.
Prijave se primaju do 26. 3. 2023. na e-adresu HDLU-a Istre istrehdlui2020@gmail.com i na e-adresu kustosa projekta eugen.borkovsky@gmail.com.

HDLU Istre raspisuje natječaj za sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu „Boje: Crveno“

UVJETI SUDJELOVANJA
Na natječaj se mogu javiti zainteresirani autori iz Hrvatske.
NAČIN PRIJAVE
Prijavu (popunjen formular prijavnice, fotografije i opis radova) autori šalju do 26. 3. 2023. ne-adresu HDLU-a Istre istrehdlui2020@gmail.com i na e-adresu kustosa projekta eugen.borkovsky@gmail.com.

Kustos će izvršiti odabir pristiglih radova do 29. 3. 2023., kada će autori biti obaviješteni o rezultatima (kustos nije dužan obrazložiti odabir radova)
Aautori radove dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 do 6. 4. 2023.
Izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 7. 4. 2023., a zatvorena 27. 4. 2023.

Napomena:

    • autori mogu podastrijeti na selekciju 1 rad, ukoliko nije riječ o diptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu
    • max. veličina rada 150 x 150 cm
    • fotografije radova šalju se u JPG formatu, manje rezolucije
    • fotografije je potrebno imenovati (prezime, ime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina produkcije)
    • radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, paspartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada

VAŽNA NAPOMENA: Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povrata radova.
Za sudjelovanje u projektu predviđena je kotizacija koja se uplaćuje NAKON ODABIRA RADOVA za izložbu:
– za članove HDLU-a Istre 6,50 €
– za ostale 13 €

O projektu Crveno

Prijavnica za sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu HDLU-a Istre „CRVENO “