Prijava radova za Godišnju izložbu članova HDLU Rijeka

Godišnja izložba članova HDLU Rijeka održat će se u dva prostora: Galeriji Klović i Galeriji Kortil, a od 22. 12. 2022. do 16. 01. 2023.
Prijavljuju se do tri rada između kojih će selekciju napraviti Umjetnički savjet HDLU Rijeka. Ovisno o njihovom konceptu radovi će se podijeliti na dva prostora.

Popunjenu Prijavnicu i fotografije recentnih radova slati poštom ili e-mailom: hdlur@ri.t-com.hr ili hdlu.rijeka@gmail.com   do 15. 11. 2022. (prijavljene fotografije koristit će se za potrebe kataloga).

Molimo da prijavljeni radovi nisu bili izlagani u Rijeci u ovoj godini.

Na izložbi će se dodijeliti:

    • Godišnja nagrada HDLU Rijeka ( nagrada predstavlja samostalnu izložbu u Galeriji Juraj Klović u 2023. godini )
    • Nagrada Galerije Kortil ( za jednog ili više autora, a predstavlja izložbu u Galeriji Kortil u 2023. godini)

Prijavnicu šaljemo u privitku.

Za prijavu potrebno je poslati potvrdu plaćene članarine za 2022. godinu.  Članarina iznosi 250,00 kn, a može se uplatiti na žiro račun u IBAN: HR76 24020061100134636 , u pozivu na broj molimo upišite Vaš OIB

Molimo Vas da se pridržavate rokova.

Prijavnica – Godišnja izložba članova HDLU Rijeka