Samostalna izložba Morene Brnčić – Boca u moru, a u boci mora još toliko

Morena Brnčić Boca u moru
Morena Brnčić Boca u moru

Samostalna izložba Morene Brnčić pod nazivom:
Boca u moru, a u boci mora još toliko

Otvorenje izložbe u petak, 1. 3. 2024. u 19 sati, Galerija Juraj Klović, Rijeka, Verdijeva 19 b.

Izložba ostaje otvorena do 15. 03. 2024. Radno vrijeme: od 10 do 13 i od 17 do 20 sati, subotom od 10 do 13 sati,   nedjeljom zatvoreno.

Boca u moru, a u boci mora još toliko

Akademska slikarica Morena Brnčić nazočna je svojim slikarskim umjetničkim djelovanjem kao samostalna umjetnica u Rijeci i regiji već više od jednog i pola desetljeća za nama. Formalno obrazovanje duguje velikom svom pregalačkom radu i Akademiji lijepih umjetnosti Brera u Milanu. Imavši izvrsne odgajatelje, uz inklinaciju klasičnom akademskom slikarskom izrazu veristički motivski definira životinjske, biljne i morske tematske okvire.

Hiperrealistički slikarski tretman oplemenjen je bravuroznim vladanjem slikarskom tehnikom i tehnologijom. Iako naizgled realistički prikazi stvarnog, slikarske su to kompozicije začudnog magičnog realizma što upravo toj izvrsnosti sučeljava magiju iznenadne nadrealne fuzije ili pak evazije. More i podmorje rakurs je ovoga opusa sa zanimljivim kontrapunktima, iznenađenjima i obratima usporednih slikarskih, motivskih te stilskih smjernica. Lazura i sjaj transparentne materije u kontinuumu definira varijacije ravnina i ponora, poznatog i nepoznatog, vidljivog i onog što tek prikazuje se skriveno od onog što čini nam se vidljivo i znano.

Svijet nepreglednog bogatstva plićina i dubina, školjaka, koralja,riba uz pregršt morskog bilja stvara sjajne kompozicijske potke koja jedna za drugom bivaju sve veća iznenađenja. Voće i povrće, školjke i sva ta riblja stvorenja tvore podvojeni svijet “kruha našeg svagdanjeg” i surealna međusobnog odnosa tako živih “mrtvih priroda”. To voće koje nam dodiruje oči i nepce što nektarom plijeni nudi se fragilno a postojano u frivolnoj igri zamjena mjesta motiva i gledatelje gdje u realnu doživljaju zaboravimo na tren tko koga opservira i komu pripisujemo percepcijski meritum. Ta “igra skrivača” u mistici chiaro scurog, laganog vođenja kista mjestimice prekida sjaj beskonačja nebeske praznine koja istim ehom trijumfira varijacijom tekstura. Riblja arkadija sučeljena je vakumu otvorena obzora gdje začudnošću same svoje pojave u komunikaciji sa svijetom i zbilje i onkrajne stvarnosti nepomični a u želji da progovore stoje Sancho Panza i Don Chisciotte kao alegorija stvarna slikaričina puta. Na kraju puta tu je svijet antike natuknut amfornim oblicima koji kao tamne njihove sjene reflektiraju dubine mora u kojima stoljećima i tisućljećima leže.

Amfore jadranskih tipova što češće ili rjeđe čuvaju nam prastare napitke i od Latina obožavane garume te mirisna ulja. Tradicije nam znane a i neke neznane formu amfore motivski definiraju jadranski nam brodi romantičarsko antikvarni u osami.

Poznavanje motivskog i slikarskog ponekad nespojivog svijeta racija i duhovna, emotivna doživljaja rađaju heterogeni opus prepoznatljiva vibrantna naboja u kontemplativno ludičkoj varijaciji konstantna titraja artističkog kreativnog kontinuuma. Poput boce u moru a u boci mora još toliko…
Theodor de Canziani

MORENA  BRNČIĆ je diplomirala slikarstvo 2000.g. na Accademia di Belle Arti di Brera u Milanu, Italija, u klasi profesora Saverija Terrusa.

Izlagati počinje 1998.g., kada je na trećoj godini poziva prof. Saverio Terruso na godišnju izložbu Akademije Brera Salon I  u Museo della Permanente u Milanu da predstavi njegovu klasu. Samostalno izlaže od 2001.g. i do sada je ostvarila trideset i četiri samostalne i stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Članica je HDLU – a Zagreb i  ULIKUMVG.