Natječaj za prijem novih članova u redovito članstvo udruženja KERAMEIKON-HKU

KerameikonNa temelju članka 11. Statuta, KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje raspisuje  Natječaj za prijem novih članova u redovito članstvo udruženja, za umjetnike-keramičare, likovne stručnjake (povjesničare umjetnosti, kustose, likovne kritičare, muzealce, novinare).
Prijave se šalju online i zaprimaju od 15.1. do 20.2.2024. (do ponoći)

KERAMEIKON – Hrvatsko keramičarsko udruženje, sa sjedištem u Varaždinu (Hrvatska), osnovano je 2002. godine kao neprofitna umjetnička organizacija keramičkih umjetnika i lončara te likovnih stručnjaka i galerista, kao i svih onih koji su zainteresirani za promociju, afirmaciju, unapređenje i valorizaciju keramičke umjetnosti kao specifičnog medija likovnog izražavanja.

Ciljevi Udruženja su razvijanje i unapređenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz umjetničku keramiku, poticanje suradnje umjetnika, galerista, likovnih stručnjaka, ljubitelja i sakupljača keramike, u Hrvatskoj i na međunarodnom planu, podizanje nivoa komunikacije među svim subjektima zainteresiranim za keramiku, unapređenje umjetničke keramičarske struke, ali i njegovanje iskustava keramičarske i lončarske tradicije.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje organiziranjem niza domaćih i međunarodnih izložbi te njihovim objavama na mrežnim stranicama, internetskim portalima i YOUTUBE kanalu, uključivanjem  edukativnih sadržaja u svoj redovni program, izdavanjem publikacija o svom radu te stručnim radom na obradi, čuvanju i prezentaciji vrijedne Kerameikonove „Zbirke suvremene svjetske keramike“.

Kerameikon je grupni član Međunarodne akademije za keramiku (IAC-AIC) u Ženevi (Švicarska), koja je u sklopu kulturnog partnerstva vezana s UNESCO-m.

Kerameikon u svom članstvu ima hrvatske i inozemne članove, redovite i počasne.
Godišnja članarina za 2024. g. iznosi 30€  za redovite članove, 20€  za umirovljenike, a 40 € za inozemne  državljane.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA KERAMEIKON-a

Temeljem Članka 15. Statuta Kerameikon-a, prava i obveze redovitih članova Kerameikon-a su:

  • aktivno sudjelovanje u provođenju i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kerameikon-a
  • sudjelovanje u radu Skupštine
  • predlaganje, biranje i mogućnost biti izabrani u tijela upravljanja Kerameikon-a
  • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima Udruženja
  • redovito plaćanje članarine
  • čuvanje i podizanje ugleda Udruženja
  • čuvanje materijalnih dobara Udruženja i izvršavanje preuzetih obveza
  • redovito obavještavanje Udruženja o svom umjetničkom djelovanju

Uz to, stupanjem u članstvo Kerameikon-a stječe se pravo na:

  • sudjelovanje na svim internim natječajima Kerameikon-a
  • izlaganje u Kerameikonovoj galeriji i sudjelovanje u svim projektima u organizaciji Kerameikona u prostoru Kerameikona i izvan njega
  • sudjelovanje na žiriranim nacionalnim i međunarodnim izložbama u organizaciji Kerameikon-a u prostoru Kerameikona i izvan njega
  • sudjelovanje na radionicama, panelima i simpozijima u organizaciji Kerameikona
  • predstavljanje izložbi i projekata Kerameikonovih članova na web i Facebook stranicama Kerameikon-a, u Kerameikonovim publikacijama i na YOUTUBE kanalu

UČLANJENJE U KERAMEIKON
OPĆI UVJETI
Temeljem članka 9. Statuta Kerameikon-a, redovitim članom KERAMEIKON-a može postati svaka punoljetna fizička osoba

  • koja se istakla svojim interesom i djelovanjem na području keramičke umjetnosti te svojim radom dokazala promicanje njezinih vrijednosti, a želi aktivno sudjelovati u radu Udruženja
  • koja je državljanin/državljanka RH, ili je inozemni državljanin /inozemna državljanka, sukladno ciljevima udruženja, kao i međunarodnoj orijentaciji djelovanja KERAMEIKON-a
  • koja prihvaća Statut Kerameikon-a i zadovoljava propisane kriterije za članstvo

FORMALNI UVJETI (I. i II.)

  • Odgovarajuće strukovno obrazovanje u Hrvatskoj ili u inozemstvu
  • 5 godina kontinuiranog javnog umjetničkog djelovanja

POSEBNI UVJETI

  • ZA I.) od kandidata se očekuje da majstorski vladaju keramičkim medijem i da u svojim radovima zadovoljavaju izvedbena pravila keramičke struke vezano uz tehničku izvedbu, a da im je pritom stvaralački fokus usmjeren na likovnost, umjetničku kreativnost i originalnost
  • ZA II.) od kandidata se očekuje da im je stručna specijalnost i interesno područje rada, odnosno tema spisateljskog, stručnog, edukativnog, ili teoretičarskog rada pretežno keramika

PRIJAVA I POSTUPAK PRIJEMA U ČLANSTVO
Postupak PRIJEMA u članstvo KERAMEIKON-a temelji se, osim zadovoljavanja općih, formalnih i posebnih uvjeta, na kvalitativnoj procjeni radova u podnesenoj dokumentaciji, a procjenu i izbor provodi, prema Statutu Keramaikon-a, Umjetnički savjet Udruženja.
Za provođenje postupka oko prijema novih članova kandidati uplaćuju DONACIJU.

Kandidati se prijavljuju putem online PRIJAVNICE (u prilogu), koja se dostavlja na 3 e-adrese: zeljka.bracko7@gmail.com; visla.slavica@gmail.com; smiljanabrezovec@gmail.com

  • U PRIJAVNICI je potrebno navesti:
  • stručnu biografiju kandidata, s kratkim prikazom dosadašnjeg djelovanja na području keramike
  • Artist Statement
  • Razlog zašto kandidat / kandidatkinja želi postati član Kerameikona
  • Uz prijavnicu je potrebno PRILOŽITI i poslati online:
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokumenta o obrazovanju
  • Dokaz o uplaćenoj donaciji
  • Uz gore navedeno, OBAVEZNO JE poslati :
  • Dokumentaciju o stvaralaštvu

ZA I.) Pet (5) kolor fotografija originalnih kandidatovih keramičkih radova, koji trebaju biti u jpg, jpeg ili tif formatu, CMYK mode. Radovi trebaju biti snimljeni iz najmanje tri osnovna kuta gledanja i trebaju biti opisani na uobičajeni način (naziv, godina, tehnika, materijal, dimenzije). Neophodno ih je imenovati na jednaki način u prijavnici kao i na fotografiji, kako bi se mogli povezati.  Autori-kandidati mogu uz fotografije priložiti i skice radova, s obrazloženjima  i koncepcijom rada, kao i opisom tehnike.

– Za II.) poslati najmanje pet (5) objavljenih teoretičarskih radova ili kritika s područja keramike, koji trebaju biti u PDF formatu

  • Dokaz o javnom umjetničkom djelovanju, sukladno formalnim uvjetima (skenirane ili kopirane relevantne stranice iz kataloga, knjiga, časopisa i sl.)

(ZA I. i II.)

Za provođenje postupka oko prijema u članstvo kandidati uplaćuju donaciju u iznosu od 40 €. Donacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na
IBAN HR8524840081102552617/RBA. Pod PRIMATELJ upisuje se HKU KERAMEIKON, Križanićeva 13, 42000 Varaždin, pod UPLATITELJ ime i prezime kandidata, pod SVRHA UPLATE: Prijem novih članova siječanj 2024., pod MODEL: HR00, a pod POZIV NA BROJ: OIB uplatitelja

Molimo da se uplata izvrši najkasnije do 16. veljače (četvrtak), a potvrda o uplati priloži prijavi kao dio prijavne dokumentacije.

Online prijave s fotografijama i dokumentacijom zaprimati će se do 20. veljače 2024.(utorak), do ponoći.
Iznimno, ako neki kandidati / kandidatkinje nisu u mogućnosti poslati fotografije i cjelokupnu dokumentaciju online, tad je fotografije potrebno snimiti na stick/CD/DVD, a dokumentaciju složiti u portfolio formata A4 i sve zajedno na svoj trošak poslati poštom nekom od paketnih distribucija, na adresu:

Sanja Brezovec
Trg Pavla Štoosa 16a
42000 Varaždin
Tel: 098 969 83 47

Na paket treba obavezno napisati ime kandidata/kandidatkinje, s naznakom „ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA SIJEČANJ 2024.
Pošiljka treba stići NAJKASNIJE do 12.veljače 2024. (ponedjeljak).
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Željka Bračko,
predsjednica KERAMEIKON-a

Prilog:  Prijavnica za prijem novih članova u KERAMEIKON, siječanj 2024.