Umjetnički savjet odabrao programe koje će predložiti na sufinanciranje

Na sastanku Umjetničkog savjeta održanom 27. srpnja 2022.  odlučeno je da se za sufinanciranje Javnih potreba u kulturi u 2023. godini na javne pozive Ministarstva kulture RH, Grada Rijeke i PGŽ, prijave dolje navedeni programi. Realizacija programa ovisi o tome kako će programi biti vrednovani. Ukoliko programi ne budu odobreni, neće se realizirati, tako da ćemo konačnu odluku  imati tek po njihovim rezultatima.

Samostalne izložbe:

  1. Alen Šimoković
  2. Barbara Argentin Štiglić
  3. Boris Kačić
  4. Eda Mihovilić
  5. Egon Hreljanović
  6. Fanita Barčot Nikolac
  7. Ivana Butković – Ela Štefanac
  8. Morena Kvaternik
  9. Nevena Živić
  10. Nagrađeni autor na godišnjoj izložbi HDLU Rijeka

Skupne izložbe

  •  77. GODIŠNJA IZLOŽBA
  •  IZLOŽBA NOVIH ČLANOVA
  •  ART ČAKULA
  • KRITIČAR BIRA
  • DIJALOZI NA KVADRAT
   Kristina Kinkela, Edi Gustin, Dora Bakek, Matea Rusak
   Kristina Čehulić, Tereza VukIć, Nore Xharrahi, Matea Zeman
  • EDUKATIVNE RADIONICE
  • U ATELJEU medijsko praćenje

  Tajništvo HDLU Rijeka će u mjesecu kolovozu biti zatvoreno zbog korištenja godišnjeg odmora. Ukoliko imate kakvih hitnih upita pošaljite na e-mail: hdlur@ri.t-com.hr ili hdlu.rijeka@gmail.com, a mi ćemo Vam odgovoriti čim budemo u mogućnosti.

  Ugodno ljeto….

  HDLU Rijeka