Poziv za prijave na tematski projekt “Boje – PLAVA” kustosa Eugena Borkovskog

HDLU Istre objavio je Poziv za prijave na tematski projekt “Boje – PLAVA” kustosa Eugena Borkovskog.

Popunjenu prijavnicu (u Wordu) i fotografiju rada (u JPG formatu) autori šalju do 6. 8. 2022.  do 24.00.

UVJETI SUDJELOVANJA:

Autori se za projekt prijavljuju na sljedeći način:

  • popunjenu prijavnicu (u Wordu) i fotografiju rada (u JPG formatu) autori šalju do 6. 8. 2022. u 24.00 h, i to na na DVIJE e-mail adrese:

  (tajništvo HDLU Istre): istrehdlui2020@gmail.com
  (kustos projekta) : eugen.borkovsky@gmail.com

  Prijave koje ne pristignu na obje adrese neće biti uzete u obzir!

   • autori mogu podastrijeti na selekciju do 2 (dva) rada ukoliko nije riječ o triptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu
   • max. veličina rada: 150 x 150 cm


  VAŽNO:

  • fotografije radova šalju se u JPG formatu
  • fotografije je potrebno imenovati na sljedeći način: na početku: PREZIME pa IME autora, naziv rada, tehnika, dimenzije, god. nastanka.
  • radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, paspartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada
  • ukoliko autor šalje više radova, ispunjava zasebnu prijavnicu za svaki rad

Prijavnica na tematski projekt Boje – PLAVA kustosa Eugena Borkovskog

Molimo prijavnicu (Word dokument) preimenovati: PREZIME pa IME autora!

Materijale ne pakirati u PDF ili slično, fotografije radova bi trebale biti u JPG, u tijelu e-maila, a tekst formulara u Wordu!

  •  kustos će izvršiti odabir radova do 16. 8. 2022., nakon čega će autori bit obaviješteni o rezultatima (kustos nije dužan obrazložiti odabir radova)
  • autori radove dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre, Zagrebačka ulica 4, Pula, do 30. 8. 2022. u 14.00 h

Plavo HDLU IstreVAŽNA NAPOMENA: Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povratka radova.

 Izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 2. 9. 2022., a zatvorena 28. 9. 2022.

Za sudjelovanje u projektu predviđena je kotizacija koja se uplaćuje NAKON ODABIRA RADOVA:

  • članovi HDLU-a Istre 50,00 kn,
  • ostali 100,00 kn.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:

HDLU ISTRE
Zagrebačka 4, 52100 Pula
IBAN: HR6624070001118016015
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ: 2022
SVRHA: Uplata kotizacije za projekt „Boje -PLAVA“

Upravni odbor HDLU-a Istre