Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavilo je  Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika
u 2022. godini.

Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i  jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

A| Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti

Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:

A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika

  • istraživanje i edukacija u svrhu realizacije novog rada ili projekta, razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija te profesionalni umjetnički razvoj u vrijeme smanjene umjetničke aktivnosti (sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim edukacijama, predavanjima, radionicama, seminarima i sl., u online ili offline formatu, u skladu s trenutnim epidemiološkim okolnostima i mjerama).

A2. Realizacija novih radova

  • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o postojećem planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi.

A3. Prezentacija rada

Aktivnost može uključivati:

  • podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice umjetnika);
  • projekte virtualnog bilježenja i predstavljanja procesa rada umjetnika (online razgovori s umjetnikom, online vodstvo po ateljeu ili otvoreni dan ateljea) dostupne na mrežnim stranicama umjetnika ili drugim online platformama koji će omogućiti upoznavanje i uključivanje publike u procese umjetničkog rada.

B| Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi

  • poticaj umjetniku za autorski rad na samostalnoj izložbi dogovorenoj u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a koja se financira kao javna potreba u kulturi Republike Hrvatske, temeljem pozivnog pisma ili ugovora/izjave o suradnji;
  • poticaj se odnosi na izložbu koja će se otvoriti unutar godinu dana od dana zaključenja ovog Javnog poziva.

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

Kategorija A:
Aktivnost A1:

  • potpore u iznosu od 5.000,00 kn do maksimalno 25.000,00kn;

Aktivnost A2:

  • potpore u iznosu od 15.000,00 kn do maksimalno 60.000,00 kn;

Aktivnost A3:

  • potpore u iznosu od 5.000,00 kn do maksimalno 25.000,00kn.

Kategorija B:

  • sredstva u iznosu od 7.000,00 kn bit će dodijeljena onim prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pozivom.

Prihvatljivi predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:

  • državljani Republike Hrvatske
  • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse
  • umjetnici koji profesionalno djeluju više od 3 godine

Neprihvatljive prijave:

  • jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv (prijavitelji koji podnesu više prijava neće biti razmatrani)
  • u kategoriji B jedan prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jednu izložbu koja će se otvoriti u vremenskom razdoblju koje je propisano Javnim pozivom

Na Javni poziv mogu se prijaviti umjetnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete neovisno o tome jesu li ostvarili potporu na Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. ili prethodnim godinama, no prethodno ostvarena potpora bit će jedan od kriterija prilikom razmatranja prijava i dodjele potpora u 2022. godini.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućem obrascu ePrijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu ePrijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Obavezni prilozi uz ePrijavnicu:

  1. potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  2. potpisana Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka
  3. životopis umjetnika
  4. umjetnički portfolio u elektroničkom obliku (pdf)
  5. detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti (maksimalno 5000 znakova)
  6. detaljno specificirani troškovnik programa (samo za aktivnosti A1, A2 i A3)
  7. terminski plan aktivnosti (samo za aktivnosti A1, A2 i A3)
  8. pozivno pismo, ugovor o suradnji i/ili potvrda o izlaganju u 2022./2023. godini u vremenskom razdoblju koje je propisano ovim Pozivom (samo za aktivnost B)

Prijave se podnose u razdoblju od 28. ožujka do 29. travnja 2022. godine.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog Poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.