Međunarodna znanstveno-stručna i umjetnička konferencija Izložbene kartografije

Kritički instrumentarij, izložbeni i kustoski narativi, online na platformi Google Meet, na engleskom i hrvatskom jeziku, 10. – 12. ožujka 2022.

Pozvani predavači

Ana Dević (WHW/What, How & for Whom), prof. dr. sc. James Elkins (Art Institute of Chicago), Želimir Koščević, prof. dr. sc. Lev Manovich (The Graduate Center, City University of New York / Cultural Analytics Lab) i u 2023., u povodu predstavljanja zbornika, dr. sc. Ivana Bago, dr. sc. Miriam De Rosa, izv. prof. (Università Ca’ Foscari, Venecija) i dr. sc. Beti Žerovc, izv. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani)

Cilj konferencije je prvi put u hrvatskoj povijesti umjetnosti sveobuhvatnije predstaviti i obraditi te kontekstualizirati kustosku praksu u suvremenoj umjetnosti.

Izložbene kartografije
Klikni na sliku za program konferencije u PDF-u