HDLU Istre raspisao poziv za sudjelovanje u tematskom projektu “Umjetnost i erotika – erotika u umjetnosti”

HDLU Istre poziva članove HDLU-ova u Hrvatskoj na sudjelovanje u selektiranom tematskom projektu
„UMJETNOST I EROTIKA – EROTIKA U UMJETNOSTI“

U projektu mogu sudjelovati članovi hrvatskih društava likovnih umjetnika u RH.

O tematskom projektu Umjetnost i erotika – erotika u umjetnosti

Prijavnica za sudjelovanje u tematskom projektu Umjetnost i erotika – erotika u umjetnosti

Način prijave i uvjeti sudjelovanja:

Autori se za projekt prijavljuju na sljedeći način:.

  • prijavu (popunjen formular prijavnice, fotografije i opis radova) autori šalju do 11. 2. 2022. na e-adresu HDLU-a Istre istrehdlui2020@gmail.com i na e-adresu kustosa projekta marin.b.milan@gmail.com
  • kustos će izvršiti odabir pristiglih radova do 15. 2. 2022., kada će autori bit obaviješteni o rezultatima (kustos nije dužan obrazložiti odabir radova)
  • autori radove dostavljaju u sjedište HDLU-a Istre u Zagrebačkoj 4 do 21. 2. 2022.
  • Izložba odabranih radova na predloženu temu projekta bit će otvorena 23. 2. 2022., a zatvorena 28. 3. 2022.

Napomena:

  • autori mogu podastrijeti na selekciju do 2 (dva) rada ukoliko nije riječ o diptihu, potliptihu ili seriji koja predstavlja cjelinu
  • max. veličina rada 150 x 150 cm
  • fotografije radova šalju se u JPG formatu, manje rezolucije
  • fotografije je potrebno imenovati (prezime, ime, naziv rada, tehnika, dimenzije, godina produkcije)
  • radovi koji su odabrani za izlaganje dostavljaju se bez okvira, paspartua i sličnih dodataka ukoliko navedeni nisu sastavni dio koncepta rada
  • ukoliko autor šalje više radova, ispunjava zasebnu prijavnicu za svaki rad

VAŽNA NAPOMENA:

Organizator nije u mogućnosti snositi troškove dostave i povrata radova.
Za sudjelovanje u projektu predviđena je kotizacija koja se uplaćuje NAKON ODABIRA RADOVA za izložbu:
– za članove HDLU-a Istre 50,00 kuna
– za članove drugih HDLU-ova u RH 100,00 kuna

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:
HDLU ISTRE
Zagrebačka 4, 52100 Pula
IBAN: HR6624070001118016015
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ: 2022
SVRHA: Uplata kotizacije za projekt „Umjetnost i erotika“
Upravni odbor HDLU-a Istre