Poziv za prijavu radova za Godišnju izložbu članova HDLU Rijeka

Godišnja izložba članova HDLU Rijeka održat će se od 23. 12. 2021. do 15. 01. 2022.  u  Galeriji Juraj Klović. Prijavljuju se do tri rada između kojih će selekciju napraviti Umjetnički savjet HDLU Rijeka.

Dimenzije nisu ograničene, ali Vas molimo da vodite računa da se radi o skupnoj izložbi i velikom broju izlagača .

Popunjenu prijavnicu i fotografiju recentnih radova slati poštom ili e-mailom do 1. 12. 2021. ( prijavljene fotografije koristiti će se za potrebe kataloga.)

Godišnja izložba HDLU Rijeka PRIJAVNICA 2021

Za prijavu potrebno je poslati potvrdu plaćene članarine za 2021. godinu.  Članarina iznosi 250,00 kn, a može se uplatiti na žiro račun
IBAN: HR76 24020061100134636 , u pozivu na broj molimo Vaš OIB.
Molimo Vas da se pridržavate rokova.