Natječaj za izradu idejnog kiparskog rješenja javne skulpture Picok za dugoročan postav na trgu sv. Jurja u gradu Đurđevcu

Grad Đurđevac u suradnji s Provoditeljem natječaja:   Hrvatsko društvo likovnih umjetnika  objavljuje Natječaj  za kiparsko rješenje javne skulpture  Picok u Đurđevcu. Rok za predaju natječajnog rada: 20.05.2024., do 14 sati.


Predmet i cilj natječaja: Dobivanje idejnog kiparskog rješenja javne skulpture Picok za dugoročan postav na trgu sv. Jurja u gradu Đurđevcu.
Vrsta postupka:    Jednostavna nabava, evidencijski broj nabave:41/2024 JN
Vrsta natječaja:
Javni, otvoreni, u jednom dijelu pozivni, anonimni, kiparski
Procijenjena vrijednost nabave:
24.500,00 EUR bez PDV-a
Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi:
150.000,00 EUR bez PDV-a.
Rok izvršenja:
Rok za predaju natječajnog rada: 20.05.2024., do 14h
Pravo na sudjelovanje:
sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

  • umjetnici_ice koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
  • umjetnici_ice sa završenom Likovnom akademijom;
  • umjetnici_ice s referentnom umjetničkom djelatnošću u istaknutim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema mišljenju nadležne strukovne udruge iz područja likovne umjetnosti.

Pozvani autori:
Tomislav Hršak, akademski kipar
Damir Mataušić, akademski kipar i medaljer
Vlatka Škoro, akademska kiparica

Rokovi:
Početak natječaja: 20.03.2024.
Organizirani izvid lokacije: 11.04.2024. u 11:00
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do: 15.04.2024. do 23:59
Rok za odgovor svim natjecateljima: 26.04.2024. do 23:59
Predaja natječajnih radova: 20.05.2024., do 14:00
Objava Odluke o rezultatima: najkasnije do 14.06.2024. do 23:59

Kriteriji za kvalitativnu procjenu:
Pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja, pri ocjenjivanju Ocjenjivački sud će pristigla rješenja vrednovati prema sljedećim kriterijima:

  • prepoznatljivost zadanog motiva i jasnoća rješenja;
  • prikladnost i uklopljenost u zadano okruženje te podneblje;
  • umjetnička vrijednost rješenja i doprinos javnoj plastici u Republici Hrvatskoj;
  • estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;
  • racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja;
  • jednostavnost i ekonomičnost održavanja.

Nagrade:
Ako do određenog roka pristigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni te odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), drugu (2.) i treću (3.) nagradu u bruto 2 iznosu i rasporedu kako slijedi:
Prva (1.) nagrada:       5.000,00 EUR
Druga (2.) nagrada:     3.000,00 EUR
Treća (3.) nagrada:     2.000,00 EUR

Više o natječaju na web stranici provoditelja – HDLU