Natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta najvišeg priznanja Obrtničke komore Primorsko-goranske županije naziva „Nagrada za životno djelo“

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta najvišeg priznanja Obrtničke komore Primorsko-goranske županije naziva „Nagrada za životno djelo“ te izradu iste u 3 (tri) primjerka.

Uvjeti natječaja:
Natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja priznanja i izradu Nagrada za životno djelo Obrtničke komore

Prijave na Natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta te izradu najvišeg priznanja Obrtničke komore Primorsko-goranske županije naziva „Nagrada za životno djelo“ moguće je dostaviti i e-mailom na adresu: ok.rijeka@hok.hr, kako bi olakšali sam proces prijave.