Poziv za dostavu materijala svim prijavljenim kandidatima za upis u članstvo

Svi kandidati koji još nisu priložili kompletnu dokumentaciju trebaju dostaviti:

  • domovnicu (ako su građani RH)
  • diplomu (ili nostrifikaciju, ukoliko su diplomirali u inozemstvu)
  • životopis i umjetničku biografiju
  • popis izložbi (katalozi), nagrade i priznanja
  • na žiro račun HDLU Rijeka broj HR7624020061100134636 treba uplatiti iznos od 25 eura za troškove žiriranja. U rubriku ” poziv na broj ” upisati svoj OIB. Uplatnicu obvezno priložiti dokumentaciji.

 1. Kandidati koji su diplomirali na Akademiji likovnih umjetnosti (zvanje akad. slikar,  akad. kipar ili akad. grafičar) ne trebaju donijeti radove.
 2. Kandidati koji su završili Akademiju primijenjenih umjetnosti ili slične akademije dužni su dostaviti deset radova na uvid komisiji. Umjetnici koji su dobili nagrade na državnom ili internacionalnom nivou (koji su održani u priznatim prostorima, muzejima  i institucijama) trebaju to naglasiti i dokumentirati u svojim biografijama,
 3. Ako kandidat nema uvjete iz točke 1. i točke 2. preporuka je imati određeni broj žiriranih likovnih izložbi (3 izložbe) ili 3 samostalne izložbe u relevantnim galerijskim i izložbenim prostorima i institucijama. Kandidat dostavlja (15) petnaest radova na uvid komisiji.

Nepotpune materijale komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijesti o radu komisije dostaviti ćemo Vam pismeno nakon redovne godišnje Skupštine HDLUR-a. Dokumentaciju i radove dostavite: u Galeriju Juraj Klović, Verdijeva 19 b Rijeka, u petak, 6. 10. 2023. od 17 do 19 sati  i u subotu, 7. 10. 2023. od 10 do 12 sati.

Kandidati su dužni preuzeti radove: u ponedjeljak,  9.  10. 2023. od 17 do 19 sati.

Svi zainteresirani za prijem u članstvo u 2024. godini svoju zamolbu moraju predati do 20. siječnja 2024.