Izložba Branka Gulina – Lice rata u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre

Branko Gulin - Lice rataU Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, Pula, Kaštel postavljena je izložba Branka Gulina – Lice rata.
Izložba se može pogledati do 30.9.2023.g., od 9 do 21 sat.

Pjesnik se može samo posramiti i zanijemiti pred licem rata. No, on ipak smogne snage da kroz suze i jecaje progovori o patnji i boli besmisla u kojem završavaju bezbrojne sudbine. Zbog toga sam u svoj rad uvrstio poeziju i tekstove različitih autora koji riječju znaju intimno obuhvatiti trenutak patnje izmučenih i umirućih tjelesa, u katastrofi rata.
Ova izložba se sastoji od triju likovnih izraza : crteža olovkom na papiru, skulptura inspiriranih motivima sa crteža i aluminijskih ploča na kojima su ukucane misli pjesnika i pisaca, kao svojevrsni epitafi.
Rad na ovom konceptu je, od samoga početka, zamišljen kao interdisciplinarno – komplementarna sinteza likovne umjetnosti i poezije.
Rat kao tragični svjedok patrijarhalne civilizacije (kontekst), tema je koja me već dugo zaokuplja i potiče da jedan dio svoga kreativno – emotivnog stvaralaštva posvetim tom sadržaju.
Izložba je ostvarenje Gulinovog dvadesetogodišnjeg promišljanja i rad na temi rata na kojoj je istovremeno radio uz ostale konceptualne cjeline.