Fotografski natječaj Jedra Kvarnera 2022.

Fotosavez Primorsko-goranske županije raspisuje fotografski natječaj pod nazivom:  Jedra Kvarnera 2022.

Krajnji rok slanja fotografija je 15. rujna 2022. do 24:00 sata.

 PRAVILA NATJEČAJA

  • Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
  • Autor, sudionik natječaja JEDRA KVARNERA, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
  • Svaki autor uz fotografije prilaže  pravilno popunjenu prijavnicu.
  • Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija i to članovi članica /članovi Fotokluba Rijeka, Fotkluba Lošinj, Fotokluba Krk i Fotokluba Crikvenica /Saveza 30 kn, a svi ostali  50 kuna i uplaćuje se na žiro-račun Fotosaveza Primorsko-goranske županije s naznakom za Jedra Kvarnera 2022.,  Erste banka  IBAN  HR6524020061100657082.
  • Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te napraviti katalog u pdf formatu sa svim izloženim fotografijama.
  • Natječaj je otvoren od 15. srpnja do 15. rujna. Bit će prihvaćeni svi radovi koji stignu organizatoru do 24:00 sata 15. rujna.
  • Pristigle radove pregledat će žiri i najbolje odabrati za izložbu.
  • Organizator će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri pohvale.
  • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
  • Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
  • Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.:  1_Marko_Markovic_Kaic moga nonica

Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali  normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.

  • Fotografije se isključivo šalju u digitalnom  obliku u .jpg /.jpeg/ formatu na e-mail: jedrakvarnera@gmail.com  Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB.
  • Krajnji rok slanja fotografija je 15. rujna 2022. do 24:00 sata.
  • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
  • Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru akcije da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora,  a u svrhu promocije ovog projekta i kulturnih i prirodnih ljepota naše Županije.
  • Organizator će koristiti prijavljene fotografije  za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva.
  • Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima izložbe JEDRA KVARNERA. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.

Popunjenu prijavnicu treba poslati na ovu adresu:   jedrakvarnera@gmail.com

Za  dodatna pojašnjenja možete zvati na   091 533 25 76