Kodeks prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi

Drage radnice i radnici, drage drugarice, prijatelji i kolege, objavom Kodeksa prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi nastavljamo javnu raspravu o pošteno plaćenom radu s ciljem javnog zagovaranja fair pay prakse i njezine sistemske primjene u polju kulture i umjetnosti u Hrvatskoj.

Kodeks razmatra načelo pravedne naknade za sve vrste umjetničkog i kulturnog rada i tipove zaposlenja te, uz niz preporuka, predstavlja prvi korak ka pravednijoj kulturnoj proizvodnji, a pokriva široki raspon od javnih potreba u kulturi do samoregulacije polja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane umjetnice i kulturne radnike, sve vas koji stojite iza kulturne proizvodnje, potplaćenog i nezaštićenog rada, iza brojeva, statistika i mjera, na diseminaciju ovog dokumenta na sljedeći način:

Solidarno, borbeno i drugarski,
Jelena Androić, Selma Banich, Marta Baradić, Karla Crnčević, Dunja Kučinac, Domagoj Kučinić, Ana Kutleša, Leonida Cris Manojlovski, Matija Prica i Vesna Vuković

#zajednozakruh
https://zakruh.wordpress.com/