Poziv za prijavu za sudjelovanje CERAMICA MULTIPLEX 2022. „Volim BA-ROCK“

Tematska, međunarodna, žirirana izložba suvremene keramike u sklopu 52. „Varaždinskih baroknih večeri“/višegodišnja partnerska suradnja Kerameikona i „Festivala Varaždinske barokne večeri“.

Rok za prijavu : 21. kolovoz 2022. (nedjelja), 23.59h

Kerameikon
20 GODINA KERAMEIKON-a / 2022. – 2022.

 Poziv za prijavu za sudjelovanje  CERAMICA MULTIPLEX 2022.    „Volim BA-ROCK“

Vrijeme održavanja izložbe: 24.9.- 23.11. 2022.

 Mjesto održavanja: KERAMEIKON-ova Galerija K10

(PROSTOR GALERIJE I IZLOZI) Varaždin, Kukuljevićeva 10

Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout

Organizator izložbe: KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje, Varaždin.  Partner izložbe: Festival „Varaždinske barokne večeri“ /23.9. – 9.10.2022.

 Otvorenje izložbe: subota, 24.9.2022.u 18h

 Rok za prijavu : 21. kolovoz 2022. (nedjelja), 23.59h

 Koncepcija izložbe:

Zašto posljednjih godina volimo zvuk barokne glazbe? Možda zato jer, zahvaljujući mnogim manifestacijama, festivalima i ansamblima koji populariziraju, približavaju nam i „moderniziraju“ baroknu glazbu (prije svega Varaždinske barokne večeri, BaRoMus, Hrvatski barokni ansambl, Projekt Lazarus i sl.) postajemo više senzibilizirani za ovu glazbenu kulturu i umjetnost. Pritom svjedočimo da je barok, koji smo ranije možda tretirali kao neki daleki, povijesni, arhaični stil, danas mnogima razumljiviji i bliskiji zahvaljujući promijenjenoj percepciji svijeta, prostora i vremena te osviještenom pogledu na stvari oko nas. Jer prirodna i povijesna razdoblja, kao i društvena događanja, ne iščitavaju se na vremenskoj lenti isključivo kronološki i time jednodimenzionalno, nego se promatraju interdisciplinarno i iščitavaju kao ciklički fenomeni kod kojih kroz povijest i vrijeme dolazi do ispreplitanja i kruženja (s)tvari, pojava, značajki, narativa, pa  rakurs sagledavanja mora uključivati različita očišta. Tako se i mnogo toga što je karakteristično za barok i što se pojavilo u tom razdoblju, provlači kroz različite stilove sve do danas – i „upliće“ i u umjetnost današnjice.

Kad se pojavio, barok je bio novo, prekretničko razdoblje; novo doba puno neizvjesnosti i suprotnosti,  kontrasta i kontradikcije. Doba velikih otkrića, nove slike svemira i novoga reda – ali i doba velikih ratova, dramatičnosti i kaotičnosti. U likovnim umjetnostima i glazbi promijenio se diskurs i estetska paradigma, što je tada bilo novost i nije dočekano blagonaklono. Sve nam to zvuči itekako poznato i blisko i za današnje vrijeme. Kultura baroka, a posebno glazbena, imala je veliki utjecaj na razvoj kasnijih razdoblja, donijevši niz promjena u melodiji, harmoniji, ritmu, dinamici, tempu, instrumentaciji… Novum kojeg  je donio barok bio je razvoj kontrapunkta, polifonija slobodnog stila, improvizacija, repeticija (ponavljanje), razvoj instrumentalne glazbe (posebno gudači, puhači i ritam-sekcija), bogatstvo glazbenih dekorativnih oblika… Ako s toga aspekta promatramo današnju suvremenu glazbu, u njoj i danas možemo čuti aproprijacijske odjeke baroka. Jer citati Bachove glazbe pojavljuju se u hard rock soulu, većina pop pjesama izgrađena je na baroknoj “zlatnoj sekvenci”, a jazz je u određenoj mjeri usvojio umjetnost improvizacije. Rock glazba nerijetko koristi suprotnosti u dinamici i u ritmu koje je uveo barok, kao i formulu repeticije u melodiji, dok udaraljke – danas tako česte u glazbi (bubnjevi) i u baroku melodiji daju tempo.

Suvremeni likovni umjetnici često transkribiraju glazbu u vizualnu umjetnost, kreativno prevodeći izričajni vokabular jednoga medijskog sustava u drugi. Tako vizualizirajući slušni podražaj kao taktilni osjet i materijalizirajući glazbu u fizički objekt.  U ovom slučaju očekuje se vizualizacija/materijalizacija glazbe, glazbenih pojmova i glazbene scene u keramički medij. Ta vizualizacija trebala bi biti svojevrsni most kojim će se kroz keramiku povezati  i ispreplesti različita vremena i karakteristike različitih stilova koji ciklički „kruže“ u umjetničkim izričajima, pristupima i narativima od barokne do današnje suvremene rock-glazbe, a koji u sebi nose neku prepoznatljivu nit vodilju od baroka do danas. Ta nit se može odnositi na melodiju, ritam, glazbenu sekvencu ili glazbenu temu, ali i na glazbenika/glazbenike, kao i scenu i scenografiju.

Višnja Slavica Gabout, prof., povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Uvjeti za prijavu:

  • pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine do 2021. i za 2022. godinu te počasni članovi
  • prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovnih udruga, sukladno statutu Kerameikona
  • prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali 2022. g.
  • radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikon-a, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikon-a.
  • autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikon-a ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe
  • na izložbi mogu, kao gosti izložbe, izlagati i autori na poseban poziv Umjetničkog savjeta KERAMEIKON-a i njihovi radovi neće prolaziti postupak žiriranja
  • svi prijavljeni radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ukoliko autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice.
  • svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
  • uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made i instalaciju
  • radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima
  • izložba će biti popraćena adekvatnim stručnim katalogom, e-pozivnicom i plakatom, a uz nju će biti snimljen i video-film (suradnja: Foto-agencija Sjever), koji će se reproducirati na Youtube kanalu, društvenim mrežama i aplikacijama, pa autori koji sudjeluju uplaćuju donacije:
  • članovi Kerameikon-a: 100 kn
  • članovi Kerameikon-a/umirovljenici: 80 kn
  • ostali: 150 kn
  • inozemni autori: 25 EU
  • donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja: donacija za izložbu VOLIM BA-ROCK, VBV 2022.
  • donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju

Način prijave:
Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:

  1. Ispuniti Prijavnicu (u prilogu) i poslati je na e-adrese: slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com
  2. Na iste e-adrese (slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju. Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). – Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „za izložbu VOLIM BA-ROCK, VBV 2022.“.

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE ROKA!

O rezultatima žiriranja svi autori biti će pismeno obaviješteni najkasnije do 24.8.2022.

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.

KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe).

Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju na svoj trošak nekom od odabranih paketnih distribucija. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.

Za KERAMEIKON – HKU: Željka Bračko, predsjednica

Prijavnica, Volim BA-ROCK