Galerija Karas – natječaj za izlaganje u 2023. godini

HDLU poziva umjetnike vizualnih i interdisciplinarnih umjetničkih praksi da se prijave na program izlaganja u Galeriji Karas u 2023. godini.

Detaljan opis elemenata natječaja pročitajte u uputama za prijavitelje.

Galerija Karas - natječaj za izlaganje u 2023. godini
Galerija Karas – natječaj za izlaganje u 2023. godini

U 2023. godini Galerija Karas želi javnosti predstaviti dinamične i raznorodne umjetničke prakse vizualnih i interdisciplinarnih umjetnika u različitim izložbenim formatima i vremenima realizacije projekata. Uz godišnji program u Galeriji Karas, uključen je i rezidencijalni program KARAS+KVART.

Dodatno, cjeloviti program galerije Karas predstavlja se i na web platformi www.karasarthub.eu, čiji je cilj proširiti i dugoročno učiniti dostupnim izložbeni program galerije. Karas Art Hub uspješno djeluje od 2021. godine, svake godine

PRIJAVA:

Prijaviti se možete u 2 kategorije:

    1. Godišnji izložbeni program Galerije Karas
    2. Rezidencijalni program KARAS+KVART

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju umjetnici i stručnjaci s područja likovnih umjetnosti te interdisciplinarnih umjetničkih praksi.

Prijave se podnose ispunjavanjem prijavnice, uz dostavu obveznih priloga.
Više o postupku prijave i obveznoj dokumentaciji na poveznici.

Umjetnički savjet Galerije Karas čine: Željko Beljan, Tomislav Hršak, Marija Kamber, Vida Meić i Josip Zanki. Rok prijave je 6.6.2022., 23:59.
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati