11. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici grada Krka Sve boje otočne flore

Dar iz Krka

Turistička zajednica Grada Krka raspisuje 11. natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ako zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka.
Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 21. ožujka 2022. godine.

11. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici grada Krka Sve boje otočne flore

Prijavnica na 11. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici grada Krka Sve boje otočne flore