Saša Jantolek: Potpuna preobrazba – Galerija Laurus Lovran

Saša Jantolek: Potpuna preobrazba

Galerija Laurus
Trg Slobode 14, Lovran

14.01. – 05.02.2022.

Katalog izložbe Potpuna preobrazba

Saša Jantolek, rođen 24. siječnja 1968. godine u Rijeci. Umjetničko djelovanje Saše Jantoleka obuhvaća strip, crtež, slike, instalacije, objekte, ironične konceptualne ili „stvarne“ pusteve (pokladne lutke), poetske ilustracije, lutke, pri čemu je konstanta njegovog umjetničkog izražavanja integracija

slikarskog i kiparskog, humorističnog, maštovitog i lucidnog, poetskog i grotesknog. Posuđujući fragmente različitih umjetničkih stilova, tehnika i postupaka – na tragu dječjeg izraza, mediteranske senzibilnosti, neoekspresionizma, ludizma, autsider arta, art bruta – kroz svoj je rad ostvario karakterističan stil i estetiku. Jantolekova imaginacija odnosi se na ilustraciju životnih sekvenci, intimnih životnih fragmenata njegovih epizodista, često bizarnih uvijek emotivno bliskih i shvatljivih.

Član je HDLU Rijeka , HDLU Istre, ULUPUH-a i HZSU-a.
www.jantolek.com