Dva jubileja Borislava Božića

Muzej grada Rijeke, Trg Riccarda Zanelle 1/1

9. 12. 2021. – 12. 1. 2022.

Galerija Principij, Ul. pod Voltun 4

11. 12.  – 20. 12. 2021.

 Misterij fotografske slike Borislava Božića

Već pola stoljeća pokušavam otkriti tajnu slike, a tajna izmiče. Možda je ljepota baš u traganju,  u procesu traženja. Putevi i puteljci istraživanja misterija fotografije uvijek su neizvjesni, a rezultati čudesni. Bavim se svim fotografskim praksama – bez ograničenja – jer je cilj u konačnici dobra slika. U ovih pedeset godina prošao sam kroz raznovrsne  pokuse, kemije i alkemije i nisam dokučio tajnu koja se skriva u mračnom prostoru analognih ili digitalnih „kutija“. A sve što je u mraku  ili nastaje iz mraka jeste tajna i valja je otkrivati.

Ova je izložba posveta, hommage toj tajni i  neizvjesnosti njezina otkrivanja. Ona nije retrospektivna,  već će biti izloženi radovi koji su većinom nastali u 2021. godini, jubilarnoj pedesetoj godini koliko mi traje ova omađijanost slikom. Ima i analogne i digitalne fotografije,  ima i alternativnih fotografskih procesa i,  naravno,  bezgranično puno eksperimenata. Neizvjesnost je stalni pratilac misterija fotografskog rada,  zato što u analognim postupcima koristim fotografske  materijale kojima je rok istekao, a i fotografiram aparatima starim 70 ili 90 godina, poluispravnim i nepouzdanim.  Neizvjesnost je i zato što sam pravim, najčešće od kartona,  svoje fotoaparate, svoje camere obscure i fotografirajući njima također koristim materijal kojem je prošao rok upotrebe.

Izložba u Muzeju grada Rijeke sastoji se od tri segmenta:

U segmentu  Kemija, alkemija i magija  izloženi su fotogrami, cijanotipije, fotografije snimljene starim fotoaparatima i camerama obscurama. Uz svaku ovu tehniku stoji informativni tekst koji objašnjava postupak, zatim slike fotoaparata i camera obscura uz njihov kratki opis, a u staklenim vitrinama izloženi su fotoaparati, camere obscure, filmovi, pribor itd.

Gradska ura, snimljeno camerom obscurom
Gradska ura, snimljeno camerom obscurom

Drugi segment je Grad usput i na brzinu.  To je niz crno-bijelih fotografija čiji su motivi i sadržaj prizori Rijeke.  Naslov označava ovo trenutno i nemilosrdno vrijeme jurnjave.  Na ovim fotografijama puno je crnila koje nije posljedica nezadovoljstva ili frustracija vlastitim gradom, već to crnilo ima zadaću da još više podcrta i istakne rasvijetljeni dio kadra, dio grada,  tako da svjetlo na ovim nizovima crno-bijelih fotografija, i pored toga što je sama optička senzacija, ima ili može imati i metafizičko značenje koje izdvaja, naglašava i čuva svetost snimljen scene. Crno-bijele fotografije su manjih dimenzija i izložene su unutar panoramskih, kolorističkih prizora grada prikazanih na  većem formatu.  Dakle, to je koloplet kolorističkih pretapanja scena grada s crno-bijelim fotografijama manjih dimenzija na kojima su autorovi intimni zapisi grada.

Treći segment je Soba za kontemplaciju. To je zadnji ili treći dio prostora u prizemlju Muzeja grada Rijeke. U njemu je izloženo trideset fotografija manjeg formata – 15 x 15 cm, u svijetlim okvirima – 30 x 30 cm. Slike su uglavnom apstraktnog sadržaja i mogu kod promatrača poticati različite asocijacije, zato i jesu u sobi za smirivanje i mišljenje samoga sebe. Unutar ovoga trećeg prostora  je i stolica za odmaranje te stolić na kojem je stolna lampa s diskretnim svjetlom i prazna bilježnica. Posjetitelj nakon gledanja ovih malih slikovnih zapisa može sjesti, odmarati se, misliti i ako ima potrebu, i zapisati ponešto u bilježnicu.

Galeriji Principij, Ul. pod Voltun 4

11. 12.  – 20. 12. 2021.
Drugi dio ove obljetničke akcije je Dijalog u Galeriji Principij. Dijalog je interaktivni fotografski projekt koji je zamišljen tako da na njemu sudjeluju  što više drugih autora i samih posjetitelja. U galeriji će biti postavljena tri motiva koje ću ja fotografirati dva puta na licu mjesta i te fotografije izložiti.  Iste motive trebaju fotografirati i posjetitelji te napravljene fotografije isprintati i staviti na zid. Mogućnosti autora koji se uključe u ovaj fotografski dijalog su da mijenjaju kut snimanja, rasvijetljenost motiva te karakter objektiva i time će dobiti i drugačije viđenje istog prizora.  Po završetku ove interaktivne izložbe u galeriji treba biti niz različitih viđenja iste stvari. Znači,  u pitanju je dijalog.

Borislav Božić diplomirao je na studiju likovne kulture, smjer grafiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci, te radi kao srednjoškolski profesor. Kontinuirano bavljenje pedagoškim radom i umjetničkom praksom priskrbilo mu je niz nagrada i priznanja. Pored pedagoškog rada i umjetničke prakse održao je i još uvijek drži predavanja i radionice iz područja likovne umjetnosti i fotografije.  Kao član Umjetničkog savjeta HDLU-a Rijeka pokrenuo je i realizirao dva međunarodna Salona umjetnosti minijature posvećena najvećem renesansnom umjetniku malog formata J. J. Kloviću. Selektor je i član žirija na mnogobrojnim izložbama. Kao organizator i kustos priredio je više od 200 izložbi. Postavljenim izložbama i napisanim tekstovima uspostavio je nove i suvremene odnose spram fotografskoga stvaralaštva. Inicira i utemeljuje Galeriju Principij u okviru rada Fotokluba Rijeka. Potiče i osniva Fotosavez Primorsko-goranske županije s ciljem okupljanja i dinamiziranja rada fotografskih autora s primorsko-goranskoga područja.