Poziv za sudjelovanje na 6. slikarskoj koloniji posvećenoj dobrotvoru Vladimiru Matijeviću

Privrednikova likovna kolonija 2021. – Poziv za sudjelovanje na 6. slikarskoj koloniji posvećenoj dobrotvoru Vladimiru Matijeviću

Vrijeme održavanja: 9.-12. rujna 2021.
Mjesto održavanja: Zrmanja Bungalovi (kraj Obrovca na rijeci Zrmanji)
Organizator: Srpsko privredno društvo “Privrednik”

6. SLIKARSKA LIKOVNA KOLONIJA – RIJEKA ZRMANJA
Šesta dobrotvorna slikarska kolonija Srpskog privrednog društva „Privrednik“, posvećena Vladimiru Matijeviću, održat će se od 9. do 12. rujna 2021. kod Obrovca na rijeci Zrmanji. Okupljanje umjetnika je planirano u četvrtak 9. rujna 2021. na lokaciji “Zrmanja bungalovi” na rijeci Zrmanji gdje će umjetnicima biti osigurani smještaj i hrana, a odlazak tj. završetak kolonije planiran u nedjelju 12. rujna 2021.

Organizator osigurava:

  • smještaj za umjetnike na lokaciji “Zrmanja bungalovi” (od četvrtka 9. rujna do nedjelje 12. rujna 2021. godine)
  • hranu za vrijeme trajanja kolonije
  • nastojat će podmiriti i troškove puta (detaljno će biti iskomunicirano s odabranim umjetnicima po završetku natječaja)
  • radni materijal (platna i boje) – umjetnici su obavezni ponijeti svoje kistove i dodatni radni materijal i pribor
  • promociju i predstavljanje umjetnika i njihovih aktivnosti uoči, za vrijeme trajanja kolonije i po završetku kolonije (u medijima i na društvenim mrežama)

Od sudionika se očekuje:

  • donacija minimalno jedne slike, a poželjno je i više radova (ovisno o mogućnostima i dobroj volji autora), nastalih na koloniji (p.s. donirani radovi prodaju se na dobrotvornim aukcijama i sva sredstva ostvarena prodajom namijenjena su za stipendiranje talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti koji potječu iz ruralnih i ekonomski slabije razvijenih područja Republike Hrvatske)
  • dolazak na koloniju, te ozbiljan i profesionalan pristup radu

Prijava za sudjelovanje treba obuhvaćati:

  • osobne kontakt podatke (broj mobitela, e-mail, adresu i grad stanovanja – koristit će se isključivo za komunikaciju i dogovor za potrebe realizacije kolonije)
  • detaljnu profesionalnu biografiju (školovanje, djelovanje, popis samostalnih i grupnih izložbi)
  • kvalitetne fotografije radova u jpeg formatu po vlastitom izboru iz dosadašnjeg stvaralaštva (minimalno 10-15 fotografija radova) – materijali se mogu poslati i we transferom (https://wetransfer.com/) ili filemailom (https://www.filemail.com/)

Sve prijave šalju se isključivo na e-mail kontakt: privrednikovalikovnakolonija@gmail.com

Ako u roku tri dana nakon slanja prijave ne dobijete potvrdu primitka iste, pošaljite ponovno mail ili poruku na FB stranicu Privrednikove likovne kolonije: https://www.facebook.com/privrednikovalikovnakolonija/ kako bi potvrdili da je prijava zaprimljena.

Sva dodatna pitanja i detalje oko prijava i sudjelovanja možete dobiti slanjem upita na e-mail kontakt: privrednikovalikovnakolonija@gmail.com ili na FB stranicu Privrednikove likovne kolonije: https://www.facebook.com/privrednikovalikovnakolonija/

Natječaj ostaje otvoren do 20. kolovoza 2021.

Organizatori Šeste dobrotvorne slikarske kolonije se iznimno raduju novim sudionicima i novim iskustvima koja će zasigurno obogatiti ovu humanitarnu likovnu koloniju. Inicijativa koja je započela prije šest godina kontinuirano se održava prvenstveno zbog predanog rada na razvoju plemenitih ljudskih vrijednosti, poticanju i promoviranju likovnog izražavanja i vrednovanju likovnih umjetnika te velike zahvalnosti na njihovom nesebičnom doprinosu u obrazovanju mladih i talentiranih učenika i studenata.

A kako je bilo prošle godine na Privrednikovoj likovnoj koloniji na Plitvicama pogledajte na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=VUYW43uglXk&t=2s