Predavanje: O čemu pričamo kada pričamo o fotografiji?

Predavanje govori o sociološkom, filozofskom i estetskom poimanju fotografije, njenoj mogućnosti da izazove moć naše mašte i kulturnom utjecaju koji je veći od onoga koji se može označiti vizualnim jezikom.

Predavač: Ivica Nikolac

U predavanju se dotiče i tendencije u suvremenoj fotografiji koja, u kontekstu masovnosti, zagovara „polaganu smrt” pravila trećine i pravila zlatnog reza, kao temelja likovnosti u fotografiji, oslanjajući se na potrebi „učešća promatrača”, kao aktivnog sudionika

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 7. 06.2021. u 18 sati u Galeriji Klović.

Predavanje će se ostvariti  u suradnji sa Foto klubom Color iz Rijeke

Ivica Nikolac (Rijeka, 1960.),
Fotografijom se bavi od 1974. Po sklonosti preispitivanju vlastitog fotografskog pogleda na svijet, obilježjima fotografskog izraza i usmjerenosti na odnos fotograf – društvo, može se smatrati pripadnikom konceptualizma u fotografiji. Nikolac je imao desetak samostalnih izložbi te sudjelovao je na više od 50 skupnih izložbi. Bio članom brojnih žirija, članom Umjetničkog savjeta manifestacije Photodays Rovinj te selektor fotografskih izložbi nacionalne razine.  U četiri navrata izabran za predsjednika Hrvatskog fotosaveza (1998. – 2014.). Autor i koautor brojnih izložbi. Voditelj radionica fotografije, radionica starih fotografskih tehnika, predavač i pisac.

Dobitnik više nagrada i priznanja za fotografije na međunarodnim salonima fotografije i nagrada za promicanje fotografije. (Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Rijeka za poticanje fotografskog stvaralaštva 1997. Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture 2007. , Državna nagrada „Faust Vrančić“ 2011., Godišnja nagrada Grada Rijeke 2013., Godišnja nagrada Hrvatskog foto saveza 2020.)

Član Hrvatskog društva likovnih umjetnika – Rijeka od 1997.  i HDLU Istre od 2021. te ULUPUH Zagreb, 2021.