Georgette Yvette Ponté, izložba Nemir, Apoteoza ženskosti (15)

Georgette Yvette Ponté, izložba Nemir, Apoteoza ženskosti - foto Žorž

Georgette Yvette Ponté, izložba Nemir, Apoteoza ženskosti – foto Žorž