Omar Lović

Omar Lović rođen je 1995. u Rijeci. Na Akademiji primijenih umjetnosti u Rijeci diplomirao je 2021., smjer Primijenjene umjetnosti, modul Primijenjenog slikarstva. Djeluje u polju vizualnih umjetnosti u domeni slikarstva i ilustracije. Spektar interesa obuhvaća mu reinterpretaciju tradicionalnog slikarstva kroz suvremene tehnike, tehnologije i pristupe. Sudjelovao je na brojnim interdisciplinarnim projektima, te izlagao na više skupnih izložbi. Radi kao asistent na katedri slikarstva Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Kontakt: omarlovic1@gmail.com

Omar Lović