Marijan Mavrić

Marijan Mavrić rođen je 3. svibnja 1942. u Selcu. Grafičku školu završio je u Zagrebu 1960. Prvi put se predstavio 1966. na skupnoj izložbi u okviru slikarske kolonije u Biogradu na moru. Svoju prvu samostalnu izložbu imao je 1977. u Crikvenici. Od tada je održao više od 100 samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu te sudjelovao na mnogim skupnim izložbama. Njegovi brojni radovi nalaze se u javnim prostorima i u privatnom vlasništvu diljem svijeta. Osim slikarstvom bavi se i grafičkim dizajnom. Od 1977. član je HDLU u Zagrebu, a potom i HDLU Rijeka, do umirovljenja bio je član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.