Maja Franković

Maja Franković rođena je u Rijeci 1951. godine. Školu crtanja pohađala je u Rijeci kod Romola Venuccija tijekom 1966./67. godine, a Školu primijenjenih umjetnosti Camden Arts Centre pohađala je u Londonu tijekom 1970./71. godine. Diplomirala je grafiku na Odsjeku za likovne umjetnosti u Rijeci, a magistarski studij grafike završila je na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani.

Njen predmet interesa su grafike velikog formata, umjetničke knjige, duboki tisak, litografija i tehnike netoksične grafike.

Od 1991. godine do danas višekratno je boravila u atelijerima Cité Internationale des Arts u Parizu, gdje je realizirala veći broj grafika i umjetničkih knjiga. Studijski je boravila u Londonu, New Yorku i Parizu. Na Pedagoškom fakultetu Odsjeka za likovne umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kasnije na novoosnovanoj APU, zapošljava se na kolegiju Grafika 1988. godine. U svojstvu pročelnice Odsjeka 1994. godine pokreće inicijativu za osnivanje Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci te je autorica koncepta programa nove ustanove. Godine 2003. u grafičkom centru Fondacione Il Bisonte u Firenci kao gostujuća profesorica predaje na specijalističkom studiju iz litografije. Od 2001. do 2005. članica je Poglavarstva Grada Rijeke za područje kulture, a od 2005. do 2009. godine boravi u Parizu kao diplomat, ministar savjetnik u Stalnom predstavništvu RH pri UNESCO-u. Tijekom 2011./2012. vršiteljica je dužnosti dekanice Akademije primijenjenih umjetnosti. Do 2018. godine djeluje kao redovita profesorica u trajnome zvanju.

Umjetnička je voditeljica galerije Eugen K. u Brseču od 2000. godine. Urednica je, grafička urednica i dizajnerica knjiga iz područja povijesti umjetnosti i književnosti te autorica priručnika o grafičkim tehnikama. Danas djeluje kao slobodna umjetnica.

Od 1971. godine do danas predstavila se na više od 70 samostalnih izložbi i sudjelovala na više od 380 hrvatskih i međunarodnih bijenala i trijenala grafike širom svijeta. Za svoj rad i stvaralaštvo dobila je petnaest hrvatskih i pet međunarodnih nagrada i priznanja. Tiskala je 30 grafičkih mapa i više od 130 bibliofilskih izdanja umjetničkih knjiga s hrvatskim književnicima.

Živi, radi i djeluje u Rijeci, Brseču i Parizu.

Web: www.majasf.com