Vitomir Kelava

Vitomir Kelava rođen je 1952. u Zenici (Bosna i Hercegovina). Apsolvirao je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1983., u klasi profesora Stojana Ćelića. Sudjelovao je na više skupnih izložbi, redovito HDLU-a Rijeka, dok samostalno rijetko izlaže. Sudionik je drugog saziva Međunarodne likovne kolonije Grobnik (1997.) i trećeg saziva likovne kolonije Fulfinum u Omišlju (1997.). Dobitnik je nagrade izložbe Pul kaštela 1997. (Rijeka, Trsat). Član je HDLU-a Rijeka.

Živi i radi na Rabu gdje ima otvoreni atelje-galeriju u Gradskoj loži.

Vitomir Kelava - Povuci, 2012 assemblage 39x39 cm