Višnja Laginja

Višnja Laginja, rođena 11. studenoga 1969. u Rijeci. Magistrirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2019., na Katedri kiparstva.
Do danas realizirala je nekoliko samostalnih izložbi te sudjelovala u skupnim projektima u zemlji i inozemstvu. Za svoj umjetnički rad primila je više nagrada i priznanja. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka od prosinca 2018. godine. Živi i radi u Viškovu.

e-mail: visnja.laginja@gmail.com