Tereza Vukić

Tereza Vukić rođena 1997. u Rijeci. Završila grafički dizajn u Školi za primijenjenu
umjetnost u Rijeci. Diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Od
2017. javno izlaže u galerijama u Rijeci, Zagrebu, Labinu, Puli, Kranju (Slovenija) i Sofiji (Bugarska). Stvaralaštvo autorice prevladava u mediju slikarstva i stakla. Motivi kojima se služi uglavnom su životinje, tražeći korespondenciju sa čovjekom, podižući svijest o ekspresijama emocija kod životinja te izražavajući vlastita unutarnja stanja i procese. Članica je HDLU Istre  i ULUPUH-a.

e-mail: tereza.vukic7@gmail.com